Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 12 september 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Stadhuis - foyer (voor de raadzaal)

Voorzitter
F.J. Gerritsen
Toelichting

Er is geen webuitzending beschikbaar tijdens de ideeënmarkt, omdat de volledige markt plaatsvindt in de foyer, i.p.v. in de raadzaal.


U bent van harte welkom om bij de ideeënmarkt langs te komen. De markt vindt plaats in de foyer voor de raadzaal van 19:30 tot 21:00 uur.
Een overzicht van de ingebrachte ideeën vindt u bij de vergaderstukken.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Ideeënmarkt
  19:30 - uiterlijk 21:00 uur
  Stadhuis - Foyer (voor de raadzaal)


  Een goed idee voor de stad? Kom naar de ideeënmarkt!


  Inwoners en/of organisaties zijn van harte welkom op de ideeënmarkt van de gemeenteraad van de gemeente Almelo. De ideeënmarkt wordt gehouden op dinsdag 12 september van 19:30 tot 21:00 uur in het stadhuis.


  De ideeënmarkt is voor iedereen die een goed idee heeft voor de stad. Dit kan en mag van alles zijn. Ook maakt het niet uit of het idee nog in de beginschoenen staat of juist al helemaal is uitgewerkt.


  Tijdens de ideeënmarkt werkt het als volgt. Je wordt ingedeeld bij één van de statafels van de markt in de publiekshal. Deze tafel mag je zelf verder inrichten of aankleden om je idee te ondersteunen, maar dit is niet per sé nodig. Je kunt je idee ook gewoon tijdens een gesprek uitleggen.


  De raadsleden komen tijdens de markt op een informele manier bij iedereen langs om alle ideeën te horen. Doordat de hele gemeenteraad aanwezig is, is de markt ook heel geschikt voor mensen die alleen eens willen praten met een raadslid. Ook jullie zijn van harte welkom.


  Aanmelden voor de ideeënmarkt kon tot dinsdag 5 september via de raadsgriffie. Heeft u zich niet voor deze datum gemeld maar wilt u nog graag deelnemen? Neem dan contact op met raadsgriffie@almelo.nl dan kijken we naar de mogelijkheden.

 2. 1.1

 3. 2

  Tijd: uiterlijk 21:00 
  tot uiterlijk 22:00 uur  Op 29 november 2023 wordt tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders Twente Milieu NV. de meerjarenstrategie 2024-2027 ‘Goed Veur Mekare’ vastgesteld.
  Tot uiterlijk 1 oktober 2023 krijgen de aandeelhouders de tijd om een schriftelijke reactie op het concept te geven. De gemeente Almelo is een van de aandeelhouders. De gemeenteraad wordt de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen op de concept meerjarenstrategie 2024-2027 van Twente Milieu NV. Dit politiek beraad is het vervolg op de interne bijeenkomst raadzaken van 21 maart 2023 en dient ter voorbereiding van een eventuele zienswijze van de gemeenteraad.

  Na een presentatie door Twente Milieu van de concept strategie 2024-2027 is er gelegenheid voor vragen.

  Meepraten bij dit beeldvormend beraad kan als u zich uiterlijk maandag 11 september voor 15:00 uur aanmeldt via raadsgriffie@almelo.nl.

  Planning vervolg:
  Oordeelsvormend beraad 19 september 2023
  Raadsvergadering 26 september 2023
  Aandeelhoudersvergadering Twente Milieu N.V. 29 november 2023

  Voorzitter: dhr. F.J. Gerritsen
 4. 3

  Tijd: aansluitend uiterlijk 21:00 of zoveel eerder –
  tot uiterlijk 23:00 uur


  De locatie Erasmus Sportpark is aangewezen als herontwikkelingslocatie voor woningbouw. Om de verschillende stappen voor de herontwikkeling op elkaar te laten aansluiten, is het ontwikkelproces opgestart met het door het college vaststellen van de Ontwikkelvisie/het Programma van Eisen op hoofdlijnen. Ten behoeve van de voorbereiding van de herontwikkeling en de daaraan voorafgaande verplaatsing van het clubgebouw van AKC naar het nieuwe sportcomplex, wordt de raad gevraagd om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.


  Na een presentatie is er gelegenheid voor vragen over de stukken.


  Meepraten bij dit beeldvormend beraad kan als u zich uiterlijk maandag 11 september voor 15:00 uur aanmeldt via raadsgriffie@almelo.nl.  Voorzitter: dhr. F.J. Gerritsen

 5. 3.1