Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 7 februari 2023

19:00 - 20:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G. Vermeulen
Toelichting

beeldvormend beraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Initiatiefvoorstel
  De PVV fractie van de Almelose gemeenteraad heeft een initiatiefvoorstel voorbereid. Een initiatiefvoorstel is een voorstel voor de raad dat is opgesteld door een raadslid zelf. Over het initiatiefvoorstel wordt oordeelsvormend gesproken op 14 februari. De raad neemt pas een besluit over het voorstel wanneer het college van B&W wensen en bedenkingen naar voren heeft kunnen brengen. Deze reactie van het college van B&W wordt op 2 februari verwacht. De raad neemt naar verwachting een besluit over het voorstel in de raadsvergadering van 21 februari.


  Samenvatting raadsvoorstel initiatiefvoorstel Huisvestingsverordening
  De Huisvestingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om in een huisvestingsverordening regels vast te leggen over de toewijzing van huurwoningen en over het bepalen van de urgentievolgorde voor woningzoekenden. Met een huisvestingverordening wordt een nieuw instrument ingevoerd: de huisvestingsvergunning. Hierdoor kan de schaarse woningvoorraad in een gemeente beter worden verdeeld. Met dit initiatiefvoorstel wordt een huisvestingsverordening ter vaststelling aangeboden.


  Meepraten
  Meepraten bij dit beeldvormend beraad kan als u zich vóór maandag 6 februari aanmeldt via raadsgriffie@almelo.nl.

 2. 1.1