Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 4 april 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis - foyer (voor de raadzaal)

Voorzitter
A.J. Gerritsen
Toelichting

Er is geen webuitzending beschikbaar tijdens de ideeënmarkt, omdat de volledige markt plaatsvindt in de foyer, i.p.v. in de raadzaal.


De webuitzending start om 20:30 uur, zodra het beeldvormend beraad 'Voortgang duurzaamheidsprojecten in Almelo' begint.


U bent van harte welkom om bij de ideeënmarkt langs te komen. De markt vindt plaats in de foyer voor de raadzaal van 19:00 tot 20:30 uur.
Een overzicht van de ingebrachte ideeën vindt u bij de vergaderstukken.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  ++Ideeënmarkt ++
  19:00 - 20:30 uur
  Stadhuis - Foyer (voor de raadzaal)
  Goed idee voor de stad? Kom naar de ideeënmarkt!


  Inwoners en/of organisaties zijn van harte welkom op de ideeënmarkt van de gemeenteraad van de gemeente Almelo. De ideeënmarkt wordt gehouden op dinsdag 4 april van 19:00 tot 21:00 uur in het stadhuis.


  De ideeënmarkt is voor iedereen die een goed idee heeft voor de stad. Dit kan en mag van alles zijn. Ook maakt het niet uit of het idee nog in de beginschoenen staat of juist al helemaal is uitgewerkt.


  Tijdens de ideeënmarkt werkt het als volgt. Je wordt ingedeeld bij één van de statafels van de markt in de publiekshal. Deze tafel mag je zelf verder inrichten of aankleden om je idee te ondersteunen, maar dit is niet per sé nodig. Je kunt je idee ook gewoon tijdens een gesprek uitleggen.


  De raadsleden komen tijdens de markt op een informele manier bij iedereen langs om alle ideeën te horen. Doordat de hele gemeenteraad aanwezig is, is de markt ook heel geschikt voor mensen die alleen eens willen praten met een raadslid. Ook jullie zijn van harte welkom.


  Aanmelden voor de ideeënmarkt kon tot dinsdag 28 maart via de raadsgriffie. Heeft u zich niet voor deze datum gemeld maar wilt u nog graag deelnemen? Neem dan contact op met raadsgriffie@almelo.nl dan kijken we naar de mogelijkheden.

 2. 2

  Tijd: 20:30 – 23:00 uur (dit beraad start naar verwachting om 20:30 uur en uiterlijk om 21:00 uur)
  Voorzitter: dhr. G. Vermeulen
  Locatie: raadzaal


  In eerdere vergaderingen heeft het college van burgemeester en wethouders uitgesproken dat duurzaamheid een zeer belangrijk thema is in deze collegeperiode en dat in deze periode belangrijke stappen moeten worden gezet. Inmiddels is dit college bijna een jaar aan de slag met het thema duurzaamheid.


  De fracties van PvdA, LA en GroenLinks zijn van mening dat de raad nog volledig in het duister tast als het gaat om dit belangrijke dossier duurzaamheid. Vanuit hun optiek raakt dit thema op alle fronten inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen in hun bestaanszekerheid. De komende jaren zal dat ook zo blijven. Als we de discussie in de Tweede Kamer volgen, bestaat de mogelijkheid dat 2024, 2025, 2026 een nog zwaardere wissel trekken op inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen.


  De genoemde fracties hebben behoefte aan een duidelijke prioritering op dit thema en willen periodiek door het college geïnformeerd worden over de voortgang op dit belangrijke thema. Het college wordt daarom verzocht om de raad in dit beeldvormende beraad diepgaand te informeren over de verschillende, reeds bestaande projecten, pilots, initiatieven en onderzoeken.
  In het bijzonder over:
  • de projecten op de Aalderinkshoek;
  • de duurzaamheidsontwikkelingen in Aadorp;
  • de doorontwikkeling van de H2 hub Almelo;
  • de verduurzaminginitiatieven t.b.v. inwoners van alle wijken, bedrijven en maatschappelijke instellingen in Almelo.