Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 9 mei 2023

20:00 - 21:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
H. Zwerink
Toelichting

Beeldvormend Verbonden Partijen

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 2

    Toelichting op de QuickScan Verbonden Partijen door de Rekenkamercommissie


    Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Er is een bestuurlijk belang als een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Van een financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van een faillissement van de organisatie, of wanneer financiƫle problemen bij de organisatie kunnen worden verhaald bij de gemeente. De verbonden partijen vormen een verplichte paragaaf in de jaarlijkse begroting van de gemeente. Het omvat dan ten minste informatie over de omvang van het eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat aan het begin en het einde van het rapportagejaar (zie voor meer informatie de programmabegroting).


    Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de kadernota governance, worden de jaarrekeningen en ontwerpbegrotingen van de verbonden partijen jaarlijks aan de gemeenteraad aangeboden en toegelicht. De samenwerkende rekenkamers (i.e. de rekenkamers van bijna alle gemeenten van de regio Twente) maken ieder jaar een quickscan over die verbonden partijen.


    In dit beeldvormende beraad wordt door de heren Mastwijk en Konijnendijk (beiden lid van de rekenkamercommissie) een inleiding gegeven op verbonden partijen en een toelichting gegeven op de quickscan en de betekenis voor Almelo. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag hoe de raad grip kan houden op de verbonden partijen. Dit ter voorbereiding op de besluitvorming over het eventueel indienen van zienswijzen op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen op 30 mei 2023 in de Raad.