Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 18 juli 2023

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
H. Zwerink
Toelichting

Beeldvormend Beraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19:30 – 21:00 uur


  Bij het vaststellen van de Twentse visie op de Jeugdhulp is in februari 2022 raad-breed afgesproken dat het college van burgemeester en wethouders periodiek (enkele keren per jaar) met de raad in gesprek zal gaan over de voortgang van de diverse ontwikkelingen binnen de brede agenda Jeugd (zowel jeugdhulp als jeugdzorg), de brede hervormingsagenda en de daarbij behorende preventiestrategie. De fracties van de PvdA, PVV en GL constateren dat het al meer dan een jaar stil is rond dit onderwerp en hebben daarom gezamenlijk het initiatief genomen tot dit beeldvormende beraad.


  Door middel van dit beeldvormende beraad zal de raad en de stad nader geïnformeerd worden over de jeugdhulp en jeugdzorg en meer in het specifiek over:

  • de voortgang van de jeugdhulp en van de brede hervormingsagenda
  • de voortgang van de diverse ontwikkelingen binnen de brede agenda Jeugd (zowel jeugdhulp als jeugdzorg) en van de daarbij behorende preventiestrategie
  • de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in de jeugdhulp en jeugdzorg, en over de resultaten en nog te verwachten resultaten binnen aanpalende beleidsterreinen, die direct van invloed zijn op preventie van de hulpvraag
  • de stand van zaken voor wat betreft de opvolging van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Jeugdhulp Twente van de gezamenlijke rekenkamers (12 oktober 2021)

  Belangstellenden zijn van harte welkom. Mocht u mee willen praten dan graag uiterlijk 17 juli 2023 aanmelden via raadsgriffie@almelo.nl.


  De stukken volgen.


  Voorzitter: dhr. H. Zwerink