Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 4 juli 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
H. Zwerink
Toelichting

Beeldvormend & Oordeelsvormend Beraad over de 
Perspectiefnota 2024-2027

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De gemeenteraad gaat met de stad in gesprek over de perspectiefnota 2024-2027.


  Meepraten? Meld u aan of reageer schriftelijk
  Meepraten bij dit beeldvormend beraad kan als u zich uiterlijk 3 juli 2023 aanmeldt via raadsgriffie@almelo.nl. U ontvangt na uw aanmelding meer informatie over de opzet van dit politiek beraad en hoe u uw inbreng kunt leveren.


  U kunt schriftelijk reageren. Stuur uw reactie dan aan raadsgriffie@almelo.nl. Uw bijdrage wordt gepubliceerd onder het agendapunt én bij de ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering. Wij vragen u om dit spoedig te doen, zodat de raad en de stad hiervan tijdig kennis kunnen nemen.


  Publiek
  U kunt plaatsnemen op de publieke tribune of live meekijken / terugkijken via: https://www.almelo.nl/vergaderingen-live-volgen-terugkijken.


  Vragen?
  Neem contact op met de Raadsgriffie via: raadsgriffie@almelo.nl of (0546) 54 13 91.


  Als er geen aanmeldingen zijn vanuit de stad voor dit beeldvormende beraad dan gaat de vergadering meteen door met het oordeelsvormende beraad over de perspectiefnota.


  Voorzitter: Dhr. H. Zwerink

 2. 2

  De gemeenteraad kan politieke vragen stellen aan het College en gaat met elkaar in debat over de perspectiefnota.


  Vervolg:
  De raad behandelt de Perspectiefnota in de raadsvergadering van dinsdag 11 en donderdag 13 juli 2023. Ook dan kunt u plaatsnemen op de publieke tribune of live meekijken / terugkijken via: https://www.almelo.nl/vergaderingen-live-volgen-terugkijken.


  Voorzitter: Dhr. H. Zwerink

 3. 3

  De Perspectiefnota 2024-2027 bevat de inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de programmabegroting 2024. De nota geeft voor de programma’s en leefbare wijken en dorpen inzicht in de strategische doelstellingen, de wijze waarop deze doelen worden bereikt en de manier waarop de resultaten meetbaar worden gemaakt. Het financieel meerjarenperspectief 2024-2027 is geactualiseerd. Daarbij is een strategie uitgewerkt waarlangs raad en college en in de komende jaren tot een sluitende begroting vanaf 2026 en verder komen.

 4. 3.1

  De programmaplannen zijn ter kennisname.
  Zoals in de inleiding van de perspectiefnota 2024-2027 is verwoord: “Met het vaststellen van de perspectiefnota worden de strategische doelen en visies van de programmaplannen Stedelijke ontwikkeling, Sociaal en vitaal, Zorg en veiligheid, Economie en arbeidsmarkt en Klimaat en milieu en het Plan Leefbare Wijken en Dorpen definitief vastgesteld (...).” De volledige programmaplannen zijn ter kennisname bijgevoegd.