Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 7 maart 2023

19:00 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19:00 – 21:00 uur
  Voorzitter: Dhr. H. Zwerink


  Vooruitlopend op de uitwerking van het programma Stedelijke Ontwikkeling heeft de gemeenteraad in principe voor de komende 4 jaar per jaar € 400.000 beschikbaar gesteld. U bent van harte welkom tijdens deze avond over het concept programma Stedelijke Ontwikkeling.
  Indien u mee wilt praten graag uiterlijk 6-3-2023 aanmelden via raadsgriffie@almelo.nl. Wilt u ter voorbereiding het programma lezen?


  De avond ziet als volgt uit:
  1. Presentatie van de visie, strategische doelen en wijze waarop reacties van partners zijn verwerkt (circa 10 minuten)
  2. Gelegenheid voor vragen (circa 30 min)
  Volgorde eerst inwoners en organisaties en daarna raadsleden/raadsvolgers.
  3. Alle vragen worden in samenhang beantwoord door ambtenaren (circa 20 min)
  4. Gelegenheid tot reactie op de visie en strategische doelen van het concept programma (60 min)
  (Niet over de operationele doelen en activiteiten, deze zijn ter informatie/ter inspiratie.)
  Volgorde eerst inwoners en organisaties en daarna raadsleden en raadsvolgers.
  De aanwezigen kunnen elkaar naar aanleiding daarvan vragen stellen.


  Afsluit++++ing
  De voorzitter zal de aanwezigen ter afsluiting vragen of er voldoende perspectieven zijn meegegeven ter voorbereiding van de perspectiefnota en daarmee de beeldvorming kan worden afgesloten.


  Vervolg
  De visie en de strategische doelen van het programma wordt definitief vastgesteld bij vaststelling van de perspectiefnota. De planning is als volgt:
  beeldvorming en oordeelsvorming 4 juli, besluitvorming door de raad 11 en 13 juli.

 2. 2

  Tijd: 21:00 - 23:00 uur
  Voorzitter: Dhr. H. Zwerink


  Vooruitlopend op de uitwerking van het plan leefbare wijken en dorpen heeft de gemeenteraad in principe voor de komende 4 jaar per jaar € 625.000 beschikbaar gesteld. U bent van harte welkom tijdens deze avond over het concept plan leefbare wijken en dorpen.
  Indien u mee wilt praten graag uiterlijk 6-3-2023 aanmelden via raadsgriffie@almelo.nl. Wilt u ter voorbereiding het concept plan lezen?


  De avond ziet als volgt uit:
  1. Presentatie van het doel en de thema’s en de wijze waarop met partners in gesprek zal worden gegaan. (circa 10 minuten)
  2. Gelegenheid voor vragen (circa 30 min)
  Volgorde eerst inwoners en organisaties en daarna raadsleden/raadsvolgers.
  Alle vragen worden in samenhang beantwoord door ambtenaren (circa 20 min)
  3. Gelegenheid tot reactie op het doel en de thema's van het concept plan (60 min)
  (Niet over de werkvelden en inspanningen, deze zijn ter informatie/ter inspiratie.)
  Volgorde eerst inwoners en organisaties en daarna raadsleden en raadsvolgers.
  De aanwezigen kunnen elkaar naar aanleiding daarvan vragen stellen.


  Afsluiting
  De voorzitter zal de aanwezigen ter afsluiting vragen of er voldoende perspectieven zijn meegegeven en daarmee de beeldvorming kan worden afgesloten.


  Vervolg
  Het doel en de thema’s van het plan worden definitief vastgesteld bij vaststelling van de perspectiefnota.
  De planning is als volgt:
  beeldvorming en oordeelsvorming 4 juli, besluitvorming door de raad 11 en 13 juli