Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Wilt u de gemeenteraad iets vertellen? Wilt u uw mening geven? Dat kan op verschillende manieren.

U kunt uw mening geven op de bijeenkomsten van de gemeenteraad. Die zijn op dinsdagavond en soms om woensdagavond. De gemeenteraad houdt politieke beraden en raadsvergaderingen. In een raadsvergadering worden officiële besluiten genomen. In een politiek beraad niet.


Inspreken tijdens raadsvergadering
U kunt inspreken tijdens een raadsvergadering over een onderwerp dat op de agenda staat. U kunt zich daarvoor melden tot 15.00 uur op de dag voor de vergadering via (0546) 54 18 91 of raadsgriffie@almelo.nl. U hebt maximaal 5 minuten spreektijd. De voorzitter geeft u het woord en bepaalt hoeveel spreektijd u heeft.


Inspreken tijdens politiek beraad
Bij een politiek beraad kunt u meestal meepraten of vragen stellen over een onderwerp dat op de agenda staat. Daarvoor hoeft u zich niet aan te melden.
U kunt ook inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. U kunt zich daarvoor melden tot 15.00 uur op de dag voor de vergadering via (0546) 54 18 91 of raadsgriffie@almelo.nl. U heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De voorzitter geeft u het woord en bepaalt hoeveel spreektijd u heeft. De gemeenteraadsleden kunnen u vragen stellen als ze meer willen weten. Op een politiek beraad kunnen maximaal 2 personen inspreken, tussen 19:15 en 19:30 uur.

U kunt een petitie aanbieden tijdens een politiek beraad. Meld uw petitie van tevoren aan bij de griffie via (0546) 54 13 91 en e-mail deze naar raadsgriffie@almelo.nl. De gemeenteraad bepaalt wanneer hij uw petitie bespreekt.


Een petitie is een verzoek aan de gemeente, ondertekend door een groep mensen. Er is geen minimum aantal handtekeningen nodig. Op www.petities.nl kan iedereen een petitie plaatsen, met het verzoek om die te steunen.


In een petitie kunt u aan de gemeente vragen om actie te ondernemen, bijvoorbeeld om een probleem op te lossen. Als u een petitie bij de gemeente heeft ingediend, heeft u recht op een antwoord.

Als de gemeenteraad meer informatie wil van inwoners of instellingen, kan hij een hoorzitting organiseren in een politiek beraad. Daar kunnen inwoners, instellingen of andere betrokkenen hun mening geven. Meestal worden zij persoonlijk uitgenodigd. De raadsleden kunnen vragen stellen en discussiëren.


Wanneer de gemeenteraad een hoorzitting organiseert, vindt u in de agenda van het politiek beraad en in het Almelo’s Weekblad.

Wilt u een onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de gemeente? Dan kunt u de rekenkamer daarom vragen. Onder het kopje "Contact" kunt u de gegevens van de rekenkamer vinden.

Hebt u een idee of een plan waar de politiek iets mee moet doen? Dan kunt u zich aanmelden om mee te doen aan de motiemarkt. De motiemarkt is één keer per jaar, voordat de gemeenteraad vergadert over de begroting voor het komende jaar.


Politieke partijen dienen tijdens de bespreking van de begroting moties en amendementen in. Een motie is een nieuw voorstel en een amendement is een wijziging van een voorstel. Zo’n motie of amendement kan uw idee zijn, als het u lukt om tijdens de motiemarkt één of meer raadsleden te overtuigen.


Op de motiemarkt krijgt u of uw organisatie een plekje achter een tafel. Raadsleden lopen de tafels en u probeert hen uw idee te verkopen. Als dat lukt, spreken u en een raadslid af om samen de tekst van een motie of amendement op te stellen. Het idee is dat de gemeenteraad een besluit neemt over uw motie tijdens de bespreking van de begroting.


Houd het nieuws in de gaten om te weten wanneer de motiemarkt is. Of neem contact op met de griffie via (0546) 54 13 91 of raadsgriffie@almelo.nl