Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 5 juli 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
A.J. Gerritsen
Toelichting

Vervolg geschorste raadsvergadering van 28 juni 2022

Agenda documenten

Agendapunten

Opening vervolg raadsvergadering dinsdag 5 juli 2022 om 19:30 uur

Dit raadsvoorstel wordt u op een later moment aangereikt

Dit raadsvoorstel wordt u op een later moment aangereikt

Dit raadsvoorstel wordt u op een later moment aangereikt

Dit raadsvoorstel wordt u op een later moment aangereikt

Dit raadsvoorstel wordt u op een later moment aangereikt

Dit raadsvoorstel wordt u op een later moment aangereikt

Dit raadsvoorstel wordt u op een later moment aangereikt

Portefeuillehouder: Presidium

Fracties in de Almelose gemeenteraad kennen al jaren de mogelijkheid tot het aanwijzen van een raadsvolger. Raadsvolgers kunnen namens een gemeenteraadsfractie het woord voeren in politieke beraden en vervullen zo een ondersteunende rol in de beeld- en oordeelsvorming.
De bevoegdheden en benoemingsvereisten van raadsvolgers zijn in 2015 geformaliseerd in een verordening. De ervaringen sindsdien hebben geleid tot een aantal wenselijke wijzigingen in de verordening, om de positie van raadsvolgers te verbeteren en de verbinding met de gemeenteraad te versterken. De gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om raadsvolgers te benoemen tot commissielid (van het politiek beraad) zoals bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet. Hiertoe de verordening op de raadsvolgers gemeente Almelo 2022 vast te stellen.

Dit raadsvoorstel wordt u op een later moment aangereikt