Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 25 januari 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
A.J. Gerritsen
Toelichting

De raadsvergadering vindt digitaal en zonder publiek plaats.


Spreekrecht burgers: In verband met de landelijke richtlijnen rondom het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats en zonder publiek. Inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich uiterlijk maandag 24 januari 2022
15:00 uur hiervoor aanmelden bij de griffie, via raadsgriffie@almelo.nl of
 0546 541 391.
 Het spreekrecht vindt plaats in de vorm van een digitale schriftelijke bijdrage.


 Voor meer informatie en voor het (live) volgen of terugkijken van de raadsvergadering gaat u naar www.almelo.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:11:39 - 00:13:40 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:13:43 - 00:14:22 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:14:26 - 00:14:32 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:14:38 - 00:14:41 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:14:47 - 00:14:49 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:14:52 - 00:14:57 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:14:59 - 00:15:01 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:15:04 - 00:15:06 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:15:09 - 00:15:10 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:15:15 - 00:15:21 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:15:21 - 00:15:22 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:15:26 - 00:15:27 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:15:28 - 00:15:29 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:15:34 - 00:15:36 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:15:40 - 00:15:55 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:15:58 - 00:16:00 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:16:05 - 00:16:11 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:16:13 - 00:16:20 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:16:24 - 00:16:25 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:16:28 - 00:16:30 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:16:33 - 00:16:34 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:16:39 - 00:16:46 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:16:55 - 00:16:58 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:17:06 - 00:17:20 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:17:22 - 00:17:24 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:17:28 - 00:17:32 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:17:38 - 00:17:41 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:17:51 - 00:17:53 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:17:55 - 00:18:03 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:18:06 - 00:18:08 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:18:11 - 00:18:13 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:18:15 - 00:18:24 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:18:26 - 00:20:05 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:25:10 - 00:30:30 - Irene I.A.M. ten Seldam
 2. 2

  • besluitrijpheid raadsvoorstellen
  • insprekers
  • indienen moties als agendapunt
  • bespreekpunten
  • stemverklaringen bij hamerstukken
  • hamerstukken (advies): agendapunten 6, 10 & 11.
  • nomineren voor de raadmeter
  00:25:56 - 00:30:30 - Irene I.A.M. ten Seldam
 3. 3

  Conform Reglement van Orde (artikel 19 lid 3) dienen raadsleden opmerkingen over de notulen voorafgaand te melden bij de griffier.
  - Notulen raadsvergadering 9 november 2021
  - Notulen raadsvergadering 11 november 2021 (vervolg geschorste vergadering 9 november 2021)

  00:27:48 - 00:30:30 - Irene I.A.M. ten Seldam
 4. 4

  Conform Reglement van Orde (artikel 20 lid 2) op voorstel van het presidium
  - Ingekomen raadsbrieven vanuit B&W 25 januari 2022
  - Ingekomen stukken aan de gemeenteraad 25 januari 2022

  00:28:30 - 00:30:30 - Irene I.A.M. ten Seldam
 5. 4.2
  aan de gemeenteraad
 6. 5

  00:29:44 - 00:30:30 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:33:14 - 00:33:23 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:36:42 - 00:37:03 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:37:33 - 00:37:39 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:38:04 - 00:38:32 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:41:09 - 00:41:18 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:43:55 - 00:44:12 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:44:46 - 00:44:52 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:45:03 - 00:45:12 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:45:33 - 00:46:55 - Irene I.A.M. ten Seldam
 7. 6

  Portefeuillehouder: Burgemeester Gerritsen


  De Rekenkamercommissie Almelo (RKA) biedt u hierbij het rapport, inclusief de conclusies en aanbevelingen aan van het onderzoek naar de toegankelijkheid van de digitale dienstverleningen van de gemeente Almelo. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissie Almelo (Jaarplan 2021) en is tussen maart en oktober 2021 uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC uit Amersfoort, in opdracht van de RKA.
  Het rekenkameronderzoek stelt als hoofdvraag:

  1. Op welke manier en in welk tempo heeft het digitale verkeer, de digitale communicatie, tussen gemeente en inwoners (vice versa) zich vanaf 2015 tot nu ontwikkeld?
  2. Tot welke veranderingen heeft dat geleid ten opzichte van de ‘papieren’ communicatie?
  3. Welke voordelen heeft dit opgeleverd en welke nadelige gevolgen zijn daarbij (mogelijkerwijs) aan de oppervlakte gekomen? Welke aanpassingen zijn (eventueel) nodig om de gevonden nadelen/problemen weg te werken/op te lossen, zonder de voordelen van digitalisering teniet te doen?
   De geformuleerde conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op de bevindingen van het onderzoeksbureau. De raad wordt voorgesteld om de aanbevelingen over te nemen. Het uitvoeren van de aanbevelingen zal leiden tot het oplossen van knelpunten, een beter toetsbaar dienstverleningsbeleid en het benutten van kansen op het vlak van digitale dienstverlening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (2), LAS (3), Leefbaar Almelo (1), Lijst Çete (1), PvdA (2), PVV (2), SP (2), VVD (6), ChristenUnie (2), Democraten.Nu (1), Forum voor Rechts (1), Fractie Gelici (1), Fractie Weinreder (1), GroenLinks (1)
  00:46:02 - 00:46:55 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:48:45 - 00:48:51 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:51:11 - 00:51:24 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:51:24 - 00:56:11 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:56:11 - 00:56:38 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:57:21 - 00:57:27 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:57:27 - 00:59:08 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:59:09 - 01:00:00 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:00:39 - 01:01:10 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:01:22 - 01:01:53 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:01:58 - 01:02:14 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:02:16 - 01:03:34 - Irene I.A.M. ten Seldam
 8. 7

  Portefeuillehouder: Burgemeester Gerritsen


  Het huidige integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Almelo is verlopen (de looptijd betrof de periode 2017 – 2020). Daarom is er een nieuw integraal veiligheidsbeleid opgesteld voor de periode 2022 – 2025. De speerpunten in het nieuwe integraal veiligheidsbeleid zijn:
  1. Ondermijnende criminaliteit
  2. Zorg en Veiligheid
  3. Jeugd en Veiligheid
  4. Leefbaarheid
  5. Digitale veiligheid

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (4), D66 (2), LAS (3), Leefbaar Almelo (1), Lijst Çete (1), PvdA (2), PVV (2), SP (2), VVD (6), ChristenUnie (2), Democraten.Nu (1), Forum voor Rechts (1), Fractie Gelici (1), Fractie Weinreder (1)
  tegen
  GroenLinks (1)
  01:03:06 - 01:03:34 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:03:37 - 01:03:50 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:05:25 - 01:05:31 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:07:12 - 01:07:24 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:07:43 - 01:07:50 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:08:42 - 01:08:52 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:09:06 - 01:09:25 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:10:50 - 01:11:02 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:11:02 - 01:11:04 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:11:04 - 01:17:49 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:17:49 - 01:17:59 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:18:54 - 01:18:59 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:18:59 - 01:21:14 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:21:15 - 01:21:37 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:21:55 - 01:22:19 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:22:19 - 01:23:35 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:23:37 - 01:23:56 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:24:05 - 01:24:13 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:24:13 - 01:24:56 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:24:59 - 01:25:43 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:26:06 - 01:26:28 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:26:34 - 01:27:17 - Irene I.A.M. ten Seldam
 9. 8

  Portefeuillehouder: Burgemeester Gerritsen


  Alle veiligheidsregio's in Nederland willen samenwerken om samen ongevallenverzekeringen te kunnen alfsluiten. Op 4 oktober 2021 heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot oprichting van de stichting risicobeheer, die de veiligheidsregio’s adviseert op het thema risicobeheer in relatie tot ongevallen en schade. Hiervoor wordt medewerking gevraagd aan de gemeenteraad. Aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Twente worden geen wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt ten aanzien van dit principebesluit.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (2), LAS (3), Leefbaar Almelo (1), Lijst Çete (1), PvdA (2), PVV (2), SP (2), VVD (6), ChristenUnie (2), Democraten.Nu (1), Forum voor Rechts (1), Fractie Gelici (1), Fractie Weinreder (1), GroenLinks (1)
  01:26:50 - 01:27:17 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:31:17 - 01:31:27 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:31:27 - 01:34:55 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:34:56 - 01:35:11 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:35:56 - 01:36:30 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:36:35 - 01:36:37 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:37:01 - 01:37:13 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:37:15 - 01:37:22 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:37:32 - 01:37:38 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:37:45 - 01:37:51 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:37:57 - 01:38:31 - Irene I.A.M. ten Seldam
 10. 8.1

 11. 9

  Portefeuillehouder: Wethouder Van Mierlo


  De Omgevingswet is uitgesteld en wordt naar verwachting 1 juli 2022 ingevoerd. Met het programma Water en Riolering 2022 t/m 2026 sorteren we voor op deze nieuwe Omgevingswet. Onze watertaken hebben we in dit programma uitgewerkt en verbonden met opgaven uit andere domeinen. De ambities en doelstellingen uit de Almelose Omgevingsvisie en de Almelose Klimaatadaptatiestrategie zijn in dit programma uitgewerkt tot maatregelen. Tot het moment dat de Omgevingswet is ingevoerd fungeert dit programma als Gemeentelijk Rioleringsplan. Het vormt daarmee ook de onderbouwing voor de rioolheffing.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (2), LAS (3), Leefbaar Almelo (1), Lijst Çete (1), PvdA (2), PVV (2), SP (2), VVD (6), ChristenUnie (2), Democraten.Nu (1), Forum voor Rechts (1), Fractie Gelici (1), Fractie Weinreder (1), GroenLinks (1)
  01:38:29 - 01:38:31 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:38:32 - 01:39:04 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:39:15 - 01:41:51 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:41:51 - 01:42:10 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:43:51 - 01:44:11 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:44:14 - 01:44:23 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:44:27 - 01:44:31 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:45:15 - 01:45:16 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:45:16 - 01:45:17 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:45:17 - 01:45:21 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:45:28 - 01:46:18 - Arjen A.J. Gerritsen
 12. 10

  Portefeuillehouder: Wethouder Van Rees


  Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan ‘Haghoek Rosarium Westeres’ dient voor twee percelen een nieuw besluit te worden genomen. Voor deze percelen is een correctieve herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Hierin wordt voor het perceel Vrielinkslaan 7 de mogelijkheid opgenomen om een zelfstandig kantoor uit te oefenen en wordt de motivatie aangescherpt om geen hoofdgebouwen mogelijk te maken op het achterste deel van de percelen aan de Ootmarsumsestraat 63 en 65. Het bestemmingsplan wordt aan uw raad ter vaststelling aangeboden.

 13. 11

  Portefeuillehouder: Wethouder Van Rees


  Het bestemmingsplan “Herontwikkeling Acaciaschool” voorziet in de herontwikkeling van de Acaciaschool en het braakliggend terrein, langs de Nachtegaalstraat. In het voormalige schoolgebouw wordt een kleinschalige zorginstelling de Herbergier gevestigd, bestaande uit 16 zorgeenheden, een dienstwoning en een logeerkamer. Op het braakliggend terrein langs de Nachtegaalstraat, wordt een nieuw te bouwen wooncomplex gerealiseerd, een Thomashuis. Dit is een bijzonder wooncomplex met 9 wooneenheden, een logeerkamer en een dienstwoning. Het ontwerpbestemmingsplan voor deze ontwikkeling heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingekomen. Wij stellen u voor het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. De wijziging heeft betrekking op de verbeelding.

 14. 98

  01:46:00 - 01:46:18 - Arjen A.J. Gerritsen