Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 15 februari 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
A.J. Gerritsen
Toelichting

De raadsvergadering van 15 februari 2022 wordt hervat op dinsdag 8 maart 2022.

De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal.

Spreekrecht burgers:
In verband met de landelijke richtlijnen rondom het coronavirus vindt de raadsvergadering plaats zonder publiek.
Inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich uiterlijk maandag 14 februari 2022 15:00 uur hiervoor aanmelden bij de griffie, via raadsgriffie@almelo.nl of 0546 541 391.
Het spreekrecht vindt plaats in de vorm van een digitale schriftelijke bijdrage.

Voor meer informatie en voor het (live) volgen of terugkijken van de raadsvergadering gaat u naar www.almelo.nl/gemeenteraad.

De hygiëne maatregelen worden in voorbereiding naar en tijdens de vergadering in acht genomen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:03:12 - 00:04:23 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:04:33 - 00:05:02 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:05:24 - 00:06:34 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:06:36 - 00:07:07 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:07:23 - 00:08:08 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:08:09 - 00:11:34 - Marieke M.J.C. van Doorn
  00:11:35 - 00:12:50 - Arjen A.J. Gerritsen
 2. Resultaat stemming

 3. * besluitrijpheid raadsvoorstellen
  * insprekers
  * indienen moties als agendapunt
  * bespreekpunten
  * stemverklaringen bij hamerstukken
  * hamerstukken (advies); agendapunten 7 en 10
  * nomineren voor de raadmeter

  00:11:46 - 00:12:50 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:12:50 - 00:12:52 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:12:52 - 00:13:30 - Uğur U. Çete
  00:13:30 - 00:13:46 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:13:46 - 00:14:37 - Wouter W.B. Teeuw
  00:14:37 - 00:14:40 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:14:40 - 00:14:47 - Fred F.J. Gerritsen
  00:14:47 - 00:14:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:14:48 - 00:14:49 - Fred F.J. Gerritsen
  00:14:49 - 00:14:52 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:14:52 - 00:15:21 - Jeroen J.B.W. Wiertz
  00:15:24 - 00:15:26 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:15:29 - 00:15:50 - Patricia P. Pol
  00:15:50 - 00:16:20 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:16:20 - 00:16:24 - Patricia P. Pol
  00:16:24 - 00:16:49 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:17:08 - 00:17:38 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:17:38 - 00:17:41 - Marieke M.J.C. van Doorn
  00:17:41 - 00:18:48 - Arjen A.J. Gerritsen
 4. Conform Reglement van Orde (artikel 19 lid 3) dienen raadsleden opmerkingen over de notulen voorafgaand te melden bij de griffier.

  • Notulen raadsvergadering 7 december 2021
  • Notulen raadsvergadering 21 december 2021
  00:18:12 - 00:18:48 - Arjen A.J. Gerritsen
 5. Conform Reglement van Orde (artikel 20 lid 2) op voorstel van het presidium

  • Ingekomen raadsbrieven vanuit B&W 15 februari 2022
  • Ingekomen stukken aan de gemeenteraad 15 februari 2022
  00:18:28 - 00:18:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:18:48 - 00:19:08 - Bert A.G.P. Hümmels
 6. 00:19:17 - 00:19:22 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:19:22 - 00:19:47 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:19:47 - 00:19:56 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:19:56 - 00:20:21 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:20:21 - 00:20:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:20:48 - 00:21:01 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:21:01 - 00:21:37 - Arjen A.J. Gerritsen
 7. 00:21:31 - 00:21:37 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:21:47 - 00:21:58 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:21:58 - 00:22:47 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:23:03 - 00:23:44 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:23:44 - 00:25:59 - Willem W. Loupattij
  00:25:59 - 00:26:07 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:26:14 - 00:29:44 - Eugène van Mierlo
  00:29:44 - 00:29:48 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:29:48 - 00:29:53 - Willem W. Loupattij
  00:29:53 - 00:30:12 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:30:12 - 00:30:24 - Willem W. Loupattij
  00:30:24 - 00:30:34 - Patricia P. Pol
  00:30:34 - 00:30:51 - Eugène van Mierlo
  00:30:54 - 00:31:09 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:31:10 - 00:33:12 - Wouter W.B. Teeuw
  00:33:12 - 00:33:20 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:33:26 - 00:35:36 - Jan Martin van Rees
  00:35:36 - 00:35:41 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:35:41 - 00:35:54 - Wouter W.B. Teeuw
  00:35:55 - 00:36:00 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:36:00 - 00:37:27 - Harry H.G. de Olde
  00:37:27 - 00:37:31 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:37:36 - 00:39:31 - Jan Martin van Rees
  00:39:31 - 00:39:32 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:39:32 - 00:39:45 - Harry H.G. de Olde
  00:39:45 - 00:40:16 - Jan Martin van Rees
  00:40:18 - 00:41:04 - Irene I.A.M. ten Seldam
 8. Portefeuillehouder: burgemeester Gerritsen/wethouder Langius

  Het college van gemeente Almelo heeft besloten de huisvesting van dagelijks beheer van de eenheid Uitvoering Fysiek te centraliseren. Centralisatie van de groenonderkomens leidt tot een bezuiniging in de huisvestingslasten en de werkprocessen en de bedrijfsvoering wordt efficiënter en optimaler ingericht. De raad wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen van 19,6 miljoen euro.

  Resultaat stemming

  00:40:32 - 00:41:04 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:41:19 - 00:42:54 - Jeanet J.T. Buikema-Albers
  00:42:54 - 00:42:58 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:42:59 - 00:43:20 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:43:23 - 00:43:26 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:43:26 - 00:47:41 - Ton A.J.J.M. Trienen
  00:47:41 - 00:47:45 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:47:48 - 00:48:48 - Joey H.J.J. Tijhof
  00:48:49 - 00:49:10 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:49:10 - 00:50:52 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:50:53 - 00:51:10 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:51:15 - 00:54:17 - Alex Langius
  00:54:18 - 00:54:36 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:54:36 - 00:54:58 - Ton A.J.J.M. Trienen
  00:55:00 - 00:55:05 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:55:06 - 00:55:19 - Joey H.J.J. Tijhof
  00:55:20 - 00:55:32 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:55:36 - 00:58:42 - Alex Langius
  00:58:44 - 00:58:50 - Irene I.A.M. ten Seldam
  00:58:50 - 00:59:14 - Ton A.J.J.M. Trienen
  00:59:14 - 00:59:38 - Alex Langius
  00:59:38 - 01:00:02 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:00:03 - 01:00:16 - Jeroen J.B.W. Wiertz
  01:00:16 - 01:00:32 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:01:03 - 01:01:35 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:01:43 - 01:02:08 - Irene I.A.M. ten Seldam
 9. Portefeuillehouder: wethouder Van Mierlo

  Op grond van de VNG resolutie van juni 2020 met betrekking tot de invulling van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) moeten gemeenten een regiovisie voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (BW/MO) hebben en afspraken vastleggen over regionale samenwerking. Met de Visie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Regio Almelo voldoen de 6 samenwerkende gemeenten in de regio Almelo aan de afspraken die hierover landelijk zijn gemaakt. In aanvulling hierop geven de Centrumgemeenteregeling BW/MO Regio Almelo met bijbehorende Dienstverleningsovereenkomst en het Convenant Samenwerken aan BW, MO en zorg Twente duidelijkheid over de zakelijke afspraken tussen gemeenten op het gebied van BW en MO.

  Resultaat stemming

  01:04:28 - 01:05:07 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:05:09 - 01:06:52 - Bert A.G.P. Hümmels
  01:06:55 - 01:06:59 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:06:59 - 01:07:03 - Bert A.G.P. Hümmels
  01:07:03 - 01:07:06 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:07:06 - 01:07:08 - Bert A.G.P. Hümmels
  01:07:08 - 01:07:12 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:07:12 - 01:08:13 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:08:13 - 01:08:18 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:08:33 - 01:12:10 - Eugène van Mierlo
  01:12:10 - 01:12:25 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:12:25 - 01:12:38 - Bert A.G.P. Hümmels
  01:12:39 - 01:13:32 - Eugène van Mierlo
  01:13:33 - 01:13:49 - Bert A.G.P. Hümmels
  01:13:50 - 01:14:29 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:14:29 - 01:14:32 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:14:32 - 01:14:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:15:01 - 01:15:16 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:15:39 - 01:17:01 - Arjen A.J. Gerritsen
 10. Portefeuillehouder: wethouder Van Mierlo

  Zeven jaar na de grootste hervormingsoperatie in het sociaal domein willen we nieuwe stappen zetten met betrekking tot het te voeren beleid. De in gang gezette ontwikkelingen op het gebied van preventie en de transformatie van maatwerk- naar algemene voorzieningen willen we voortzetten met
  onze samenwerkingspartners. Nadrukkelijk koersen we hierbij op een meer integrale benadering van oplossingen voor sociale problemen waarbij we ook inzetten op bijvoorbeeld de verbinding tussen het fysiek en sociaal domein. Positieve gezondheid en normaliseren staan centraal in het nieuwe strategisch beleidsplan. Uitgangspunt is dat ook op de lange termijn een toereikend en kwalitatief goed aanbod van voorzieningen voor kwetsbare inwoners kan worden geboden maar ook dat inwoners, met en zonder beperkingen, zo veel mogelijk gebruik kunnen maken van de reguliere en algemene voorzieningen die onze gemeente kent (inclusie).

  Resultaat stemming

  01:16:28 - 01:17:01 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:17:02 - 01:17:59 - Jorien H.J. Geerdink
  01:17:59 - 01:18:02 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:18:02 - 01:18:47 - Willem W. Loupattij
  01:18:47 - 01:18:55 - Uğur U. Çete
  01:18:55 - 01:18:59 - Willem W. Loupattij
  01:18:59 - 01:19:03 - Uğur U. Çete
  01:19:03 - 01:19:04 - Willem W. Loupattij
  01:19:04 - 01:19:07 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:19:07 - 01:19:11 - Uğur U. Çete
  01:19:11 - 01:19:14 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:19:14 - 01:19:17 - Uğur U. Çete
  01:19:17 - 01:19:18 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:19:18 - 01:19:45 - Willem W. Loupattij
  01:19:45 - 01:19:49 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:19:49 - 01:20:14 - Uğur U. Çete
  01:20:14 - 01:20:15 - Uğur U. Çete
  01:20:15 - 01:20:51 - Willem W. Loupattij
  01:20:51 - 01:20:57 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:20:57 - 01:20:58 - Jorien H.J. Geerdink
  01:20:58 - 01:21:05 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:21:06 - 01:21:27 - Jorien H.J. Geerdink
  01:21:28 - 01:22:20 - Willem W. Loupattij
  01:22:22 - 01:22:40 - Jorien H.J. Geerdink
  01:22:43 - 01:23:29 - Willem W. Loupattij
  01:23:29 - 01:23:32 - Jorien H.J. Geerdink
  01:23:33 - 01:23:36 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:23:36 - 01:23:57 - Patricia P. Pol
  01:23:57 - 01:24:38 - Willem W. Loupattij
  01:24:39 - 01:25:13 - Patricia P. Pol
  01:25:14 - 01:25:15 - Willem W. Loupattij
  01:25:15 - 01:25:23 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:25:23 - 01:25:54 - Willem W. Loupattij
  01:25:54 - 01:25:55 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:25:56 - 01:26:36 - Hans H. Teunis
  01:26:39 - 01:26:43 - Willem W. Loupattij
  01:26:43 - 01:27:21 - Hans H. Teunis
  01:27:22 - 01:27:37 - Willem W. Loupattij
  01:27:37 - 01:28:09 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:28:10 - 01:28:52 - Willem W. Loupattij
  01:28:53 - 01:29:36 - Hans H. Teunis
  01:29:38 - 01:31:05 - Willem W. Loupattij
  01:31:08 - 01:31:20 - Patricia P. Pol
  01:31:20 - 01:31:39 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:31:39 - 01:32:05 - Patricia P. Pol
  01:32:05 - 01:32:12 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:32:12 - 01:32:19 - Willem W. Loupattij
  01:32:19 - 01:32:22 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:32:22 - 01:32:42 - Jorien H.J. Geerdink
  01:32:47 - 01:32:55 - Willem W. Loupattij
  01:32:56 - 01:33:26 - Jorien H.J. Geerdink
  01:33:26 - 01:33:30 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:33:30 - 01:33:53 - Willem W. Loupattij
  01:33:53 - 01:33:54 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:33:54 - 01:34:08 - Willem W. Loupattij
  01:34:08 - 01:34:15 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:34:15 - 01:35:02 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:35:02 - 01:35:40 - Willem W. Loupattij
  01:35:42 - 01:35:44 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:35:44 - 01:36:37 - Irene I.A.M. ten Seldam
  01:36:38 - 01:36:39 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:36:39 - 01:36:43 - Willem W. Loupattij
  01:36:43 - 01:36:51 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:36:51 - 01:37:40 - Hans H. Teunis
  01:37:40 - 01:37:44 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:37:44 - 01:37:55 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:37:55 - 01:38:26 - Hans H. Teunis
  01:38:27 - 01:38:44 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:38:44 - 01:38:47 - Hans H. Teunis
  01:38:50 - 01:44:27 - Hans H. Teunis
  01:44:27 - 01:44:29 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:44:29 - 01:47:06 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:47:07 - 01:47:09 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:47:09 - 01:48:04 - Harry H.G. de Olde
  01:48:04 - 01:48:08 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:48:08 - 01:49:17 - Uğur U. Çete
  01:49:17 - 01:49:20 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:49:20 - 01:49:47 - Willem W. Loupattij
  01:49:47 - 01:50:58 - Uğur U. Çete
  01:50:58 - 01:51:18 - Willem W. Loupattij
  01:51:18 - 01:54:12 - Uğur U. Çete
  01:54:12 - 01:54:35 - Willem W. Loupattij
  01:54:36 - 01:55:41 - Uğur U. Çete
  01:55:41 - 01:55:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:55:48 - 01:56:15 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:56:16 - 01:57:11 - Uğur U. Çete
  01:57:11 - 01:57:21 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:57:21 - 01:58:23 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:58:24 - 01:58:25 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:58:27 - 01:59:26 - Wouter W.B. Teeuw
  01:59:26 - 02:00:29 - Uğur U. Çete
  02:00:29 - 02:00:37 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:00:37 - 02:01:27 - Willem W. Loupattij
  02:01:27 - 02:01:57 - Uğur U. Çete
  02:01:57 - 02:02:13 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:02:13 - 02:03:06 - Patricia P. Pol
  02:03:06 - 02:03:12 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:03:12 - 02:04:09 - Uğur U. Çete
  02:04:09 - 02:04:16 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:04:16 - 02:04:27 - Uğur U. Çete
  02:04:27 - 02:04:31 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:04:31 - 02:06:08 - Uğur U. Çete
  02:06:08 - 02:06:11 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:06:12 - 02:10:06 - Bert A.G.P. Hümmels
  02:10:06 - 02:10:09 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:10:09 - 02:10:10 - Willem W. Loupattij
  02:10:10 - 02:10:11 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:10:11 - 02:10:32 - Willem W. Loupattij
  02:10:34 - 02:11:07 - Bert A.G.P. Hümmels
  02:11:07 - 02:11:41 - Willem W. Loupattij
  02:11:41 - 02:11:42 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:11:42 - 02:11:46 - Bert A.G.P. Hümmels
  02:11:46 - 02:11:57 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:11:57 - 02:14:46 - Bert A.G.P. Hümmels
  02:14:52 - 02:15:33 - Willem W. Loupattij
  02:15:35 - 02:15:42 - Bert A.G.P. Hümmels
  02:15:43 - 02:16:29 - Bert A.G.P. Hümmels
  02:16:35 - 02:16:39 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:16:40 - 02:18:11 - Marieke M.J.C. van Doorn
  02:18:11 - 02:18:15 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:18:15 - 02:18:53 - Jorien H.J. Geerdink
  02:18:53 - 02:19:29 - Marieke M.J.C. van Doorn
  02:19:32 - 02:20:19 - Jorien H.J. Geerdink
  02:20:20 - 02:21:48 - Marieke M.J.C. van Doorn
  02:21:48 - 02:21:55 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:21:56 - 02:22:14 - Jeroen J.B.W. Wiertz
  02:22:14 - 02:22:19 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:22:19 - 02:22:23 - Jeroen J.B.W. Wiertz
  02:22:26 - 02:23:24 - Marieke M.J.C. van Doorn
  02:23:24 - 02:23:26 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:23:26 - 02:24:00 - Uğur U. Çete
  02:24:00 - 02:24:22 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:24:22 - 02:24:35 - Uğur U. Çete
  02:24:35 - 02:24:36 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:24:36 - 02:25:22 - Marieke M.J.C. van Doorn
  02:25:23 - 02:25:24 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:25:24 - 02:25:54 - Jorien H.J. Geerdink
  02:25:55 - 02:26:37 - Marieke M.J.C. van Doorn
  02:26:37 - 02:26:43 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:26:43 - 02:26:50 - Marieke M.J.C. van Doorn
  02:26:50 - 02:27:00 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:27:00 - 02:27:18 - Marieke M.J.C. van Doorn
  02:27:18 - 02:27:22 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:27:22 - 02:27:23 - Jorien H.J. Geerdink
  02:27:23 - 02:27:31 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:27:31 - 02:27:51 - Jorien H.J. Geerdink
  02:27:51 - 02:27:52 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:27:52 - 02:27:55 - Jorien H.J. Geerdink
  02:27:56 - 02:27:57 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:27:57 - 02:28:30 - Marieke M.J.C. van Doorn
  02:28:30 - 02:28:55 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:28:55 - 02:29:28 - Hans H. Teunis
  02:29:30 - 02:29:52 - Marieke M.J.C. van Doorn
  02:29:58 - 02:30:01 - Irene I.A.M. ten Seldam
  02:30:01 - 02:30:04 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:30:05 - 02:30:45 - Patricia P. Pol
  02:30:45 - 02:31:44 - Marieke M.J.C. van Doorn
  02:31:44 - 02:31:49 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:31:49 - 02:31:55 - Patricia P. Pol
  02:31:55 - 02:32:22 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:32:25 - 02:34:19 - Jeroen J.B.W. Wiertz
  02:34:20 - 02:34:57 - Marieke M.J.C. van Doorn
  02:34:58 - 02:40:44 - Jeroen J.B.W. Wiertz
  02:40:45 - 02:40:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:40:49 - 02:44:19 - Marcel M. Zielman
  02:44:19 - 02:44:55 - Uğur U. Çete
  02:44:56 - 02:45:38 - Marcel M. Zielman
  02:45:38 - 02:45:39 - Patricia P. Pol
  02:45:39 - 02:46:17 - Uğur U. Çete
  02:46:17 - 02:46:26 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:46:27 - 02:47:05 - Marcel M. Zielman
  02:47:06 - 02:47:32 - Patricia P. Pol
  02:47:32 - 02:47:33 - Marcel M. Zielman
  02:47:33 - 02:47:37 - Patricia P. Pol
  02:47:37 - 02:47:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:47:48 - 02:47:49 - Marcel M. Zielman
  02:47:49 - 02:47:51 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:47:51 - 02:48:02 - Marcel M. Zielman
  02:48:02 - 02:48:03 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:48:03 - 02:48:33 - Patricia P. Pol
  02:48:33 - 02:48:38 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:48:38 - 02:48:40 - Marcel M. Zielman
  02:48:40 - 02:49:01 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:49:01 - 02:50:16 - Marcel M. Zielman
  02:50:18 - 02:50:20 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:50:22 - 02:51:36 - Wouter W.B. Teeuw
  02:51:36 - 02:51:47 - Bert A.G.P. Hümmels
  02:51:47 - 02:52:17 - Wouter W.B. Teeuw
  02:52:17 - 02:52:42 - Bert A.G.P. Hümmels
  02:52:42 - 02:53:18 - Wouter W.B. Teeuw
  02:53:18 - 02:53:30 - Bert A.G.P. Hümmels
  02:53:30 - 02:53:54 - Wouter W.B. Teeuw
  02:53:54 - 02:54:12 - Jorien H.J. Geerdink
  02:54:12 - 02:55:03 - Wouter W.B. Teeuw
  02:55:03 - 02:55:23 - Jorien H.J. Geerdink
  02:55:23 - 02:57:54 - Wouter W.B. Teeuw
  02:57:54 - 02:58:02 - Hans H. Teunis
  02:58:02 - 02:59:23 - Wouter W.B. Teeuw
  02:59:23 - 02:59:55 - Jorien H.J. Geerdink
  02:59:55 - 03:00:19 - Wouter W.B. Teeuw
  03:00:19 - 03:00:21 - Uğur U. Çete
  03:00:21 - 03:00:27 - Jorien H.J. Geerdink
  03:00:27 - 03:00:50 - Wouter W.B. Teeuw
  03:00:50 - 03:00:51 - Jorien H.J. Geerdink
  03:00:51 - 03:00:58 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:00:58 - 03:01:42 - Uğur U. Çete
  03:01:42 - 03:02:12 - Wouter W.B. Teeuw
  03:02:12 - 03:02:19 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:02:19 - 03:03:03 - Hans H. Teunis
  03:03:03 - 03:04:25 - Wouter W.B. Teeuw
  03:04:25 - 03:04:32 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:04:32 - 03:07:24 - Irene I.A.M. ten Seldam
  03:07:25 - 03:08:08 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:19:55 - 03:19:56 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:19:58 - 03:21:24 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:21:24 - 03:21:38 - Patricia P. Pol
  03:21:38 - 03:22:11 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:22:11 - 03:22:35 - Irene I.A.M. ten Seldam
  03:22:35 - 03:22:46 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:22:46 - 03:37:57 - Eugène van Mierlo
  03:37:57 - 03:38:16 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:38:16 - 03:42:04 - Eugène van Mierlo
  03:42:04 - 03:42:17 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:42:17 - 03:44:14 - Jorien H.J. Geerdink
  03:44:14 - 03:44:21 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:44:21 - 03:45:02 - Jorien H.J. Geerdink
  03:45:03 - 03:46:58 - Eugène van Mierlo
  03:46:59 - 03:47:45 - Jorien H.J. Geerdink
  03:47:46 - 03:49:05 - Eugène van Mierlo
  03:49:12 - 03:50:11 - Bert A.G.P. Hümmels
  03:50:12 - 03:50:28 - Eugène van Mierlo
  03:50:28 - 03:50:29 - Bert A.G.P. Hümmels
  03:50:29 - 03:52:06 - Eugène van Mierlo
  03:52:07 - 03:52:34 - Jorien H.J. Geerdink
  03:52:36 - 03:53:12 - Eugène van Mierlo
  03:53:12 - 03:53:32 - Jorien H.J. Geerdink
  03:53:33 - 03:54:19 - Eugène van Mierlo
  03:54:19 - 03:54:49 - Jorien H.J. Geerdink
  03:54:50 - 03:55:15 - Eugène van Mierlo
  03:55:15 - 03:55:43 - Jorien H.J. Geerdink
  03:55:43 - 03:56:11 - Eugène van Mierlo
  03:56:11 - 03:56:22 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:56:22 - 03:57:18 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  03:57:20 - 03:57:46 - Eugène van Mierlo
  03:57:48 - 03:59:52 - Irene I.A.M. ten Seldam
  03:59:53 - 04:00:38 - Eugène van Mierlo
  04:00:38 - 04:01:25 - Irene I.A.M. ten Seldam
  04:01:27 - 04:03:21 - Eugène van Mierlo
  04:03:25 - 04:03:46 - Marcel M. Zielman
  04:03:47 - 04:03:58 - Eugène van Mierlo
  04:04:00 - 04:05:07 - Bert A.G.P. Hümmels
  04:05:11 - 04:05:34 - Eugène van Mierlo
  04:05:34 - 04:05:35 - Uğur U. Çete
  04:05:36 - 04:06:36 - Bert A.G.P. Hümmels
  04:06:38 - 04:07:17 - Eugène van Mierlo
  04:07:22 - 04:07:24 - Jorien H.J. Geerdink
  04:07:24 - 04:07:28 - Marieke M.J.C. van Doorn
  04:07:28 - 04:07:30 - Jorien H.J. Geerdink
  04:07:31 - 04:08:31 - Jorien H.J. Geerdink
  04:08:31 - 04:09:10 - Eugène van Mierlo
  04:09:11 - 04:09:43 - Jorien H.J. Geerdink
  04:09:43 - 04:09:49 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:09:49 - 04:09:55 - Jorien H.J. Geerdink
  04:09:57 - 04:10:05 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:10:05 - 04:10:14 - Eugène van Mierlo
  04:10:14 - 04:10:21 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:10:21 - 04:11:04 - Uğur U. Çete
  04:11:05 - 04:11:38 - Eugène van Mierlo
  04:11:38 - 04:11:43 - Uğur U. Çete
  04:11:43 - 04:12:21 - Eugène van Mierlo
  04:12:21 - 04:12:24 - Uğur U. Çete
  04:12:24 - 04:12:35 - Eugène van Mierlo
  04:12:35 - 04:12:40 - Uğur U. Çete
  04:12:40 - 04:12:46 - Eugène van Mierlo
  04:12:46 - 04:13:25 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:13:25 - 04:13:42 - Patricia P. Pol
  04:13:42 - 04:13:49 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:13:49 - 04:14:00 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  04:14:00 - 04:14:01 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:14:01 - 04:14:03 - Patricia P. Pol
  04:14:03 - 04:14:04 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:14:04 - 04:14:18 - Wouter W.B. Teeuw
  04:14:18 - 04:14:39 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:14:39 - 04:15:03 - Irene I.A.M. ten Seldam
  04:15:03 - 04:15:17 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:15:17 - 04:15:20 - Marieke M.J.C. van Doorn
  04:15:20 - 04:15:28 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:15:28 - 04:15:38 - Marieke M.J.C. van Doorn
  04:15:39 - 04:15:47 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:15:49 - 04:16:00 - Jemy J. Pauwels
  04:16:00 - 04:16:23 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:33:32 - 04:33:57 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:34:53 - 04:35:02 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:35:02 - 04:35:04 - Jorien H.J. Geerdink
  04:35:04 - 04:35:06 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:35:08 - 04:36:40 - Jorien H.J. Geerdink
  04:36:40 - 04:36:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:36:48 - 04:37:03 - Jeroen J.B.W. Wiertz
  04:37:06 - 04:38:00 - Jorien H.J. Geerdink
  04:38:00 - 04:38:04 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:38:04 - 04:38:23 - Jeroen J.B.W. Wiertz
  04:38:23 - 04:38:32 - Jorien H.J. Geerdink
  04:38:32 - 04:38:39 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:38:39 - 04:38:50 - Uğur U. Çete
  04:38:50 - 04:38:55 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:38:55 - 04:39:21 - Willem W. Loupattij
  04:39:21 - 04:39:24 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:39:24 - 04:40:42 - Hans H. Teunis
  04:40:42 - 04:40:44 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:40:44 - 04:41:29 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  04:41:29 - 04:41:47 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:41:47 - 04:42:43 - Bert A.G.P. Hümmels
  04:42:49 - 04:42:55 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:42:55 - 04:43:00 - Marieke M.J.C. van Doorn
  04:43:02 - 04:43:04 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:43:04 - 04:43:18 - Jeroen J.B.W. Wiertz
  04:43:18 - 04:43:21 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:43:22 - 04:44:29 - Irene I.A.M. ten Seldam
  04:44:29 - 04:44:32 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:44:32 - 04:46:20 - Marcel M. Zielman
  04:46:23 - 04:46:41 - Irene I.A.M. ten Seldam
  04:46:42 - 04:47:02 - Marcel M. Zielman
  04:47:02 - 04:47:04 - Irene I.A.M. ten Seldam
  04:47:06 - 04:47:17 - Jorien H.J. Geerdink
  04:47:17 - 04:48:11 - Marcel M. Zielman
  04:48:13 - 04:48:30 - Jorien H.J. Geerdink
  04:48:30 - 04:48:31 - Marcel M. Zielman
  04:48:31 - 04:48:32 - Jorien H.J. Geerdink
  04:48:32 - 04:48:49 - Marcel M. Zielman
  04:48:49 - 04:48:50 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:48:52 - 04:49:23 - Patricia P. Pol
  04:49:23 - 04:49:26 - Marcel M. Zielman
  04:49:26 - 04:49:27 - Patricia P. Pol
  04:49:27 - 04:49:50 - Marcel M. Zielman
  04:49:51 - 04:50:13 - Arjen A.J. Gerritsen
  04:50:13 - 04:51:49 - Eugène van Mierlo
  04:51:49 - 04:52:05 - Bert A.G.P. Hümmels
  04:52:05 - 04:54:21 - Eugène van Mierlo
  04:54:21 - 04:54:33 - Jorien H.J. Geerdink
  04:54:34 - 04:59:01 - Eugène van Mierlo
  04:59:01 - 04:59:53 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  04:59:53 - 05:00:17 - Eugène van Mierlo
  05:00:17 - 05:01:01 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  05:01:05 - 05:03:01 - Eugène van Mierlo
  05:03:03 - 05:03:11 - Uğur U. Çete
  05:03:12 - 05:03:44 - Bert A.G.P. Hümmels
  05:03:48 - 05:05:24 - Eugène van Mierlo
  05:05:27 - 05:05:42 - Arjen A.J. Gerritsen
  05:05:42 - 05:06:02 - Bert A.G.P. Hümmels
  05:06:05 - 05:06:21 - Irene I.A.M. ten Seldam
  05:06:21 - 05:06:22 - Arjen A.J. Gerritsen
  05:06:23 - 05:06:38 - Patricia P. Pol
  05:06:38 - 05:07:08 - Arjen A.J. Gerritsen
  05:07:24 - 05:07:29 - Jorien H.J. Geerdink
  05:07:30 - 05:07:31 - Arjen A.J. Gerritsen
  05:07:31 - 05:07:35 - Arjen A.J. Gerritsen
  05:07:35 - 05:07:38 - Jorien H.J. Geerdink
  05:07:38 - 05:08:53 - Arjen A.J. Gerritsen
  05:08:53 - 05:09:08 - Wouter W.B. Teeuw
  05:09:08 - 05:09:09 - Bert A.G.P. Hümmels
  05:09:09 - 05:09:12 - Arjen A.J. Gerritsen
  05:09:12 - 05:09:15 - Jorien H.J. Geerdink
  05:09:15 - 05:09:17 - Arjen A.J. Gerritsen
  05:09:17 - 05:09:20 - Jorien H.J. Geerdink
  05:09:20 - 05:09:56 - Arjen A.J. Gerritsen
  05:09:56 - 05:10:04 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  05:10:04 - 05:12:36 - Arjen A.J. Gerritsen
 11. Dit raadsvoorstel wordt behandeld in de raadsvergadering op 8 maart 2022.

  Portefeuillehouder: wethouder Langius

  Op grond van de VNG resolutie van juni 2020 met betrekking tot de invulling van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) moeten gemeenten en relevante betrokkenen een regiovisie voor Jeugdhulp opstellen. Met de Regiovisie Jeugdhulp Twente voldoen de 14 Twentse gemeenten aan de afspraken die hierover landelijk zijn gemaakt. De Regiovisie Jeugdhulp Twente geeft duidelijkheid over de samenwerking tussen deze gemeenten op het gebied van de jeugdhulp. Nadat de 14 gemeenteraden hebben ingestemd met de Regiovisie wordt een regionale samenwerkingsagenda opgesteld en uitgevoerd.

 12. Vastgesteld.

  Portefeuillehouder: wethouder Van Rees

  Het bestemmingsplan “De Gors Almelo” voorziet in de vestiging van een nieuwe supermarkt aan de zuidoostzijde van winkelcentrum De Gors. De supermarkt wordt gesitueerd ter plaatse van het huidige gezondheidscentrum. Dat gebouw wordt gesloopt en de nog aanwezige functies worden elders in het winkelcentrum ondergebracht. Onderdeel van de uitbreiding is herstructurering van het winkelcentrum en de buitenruimte. Daarnaast wordt de openbare ruimte aangepast. Deze aanpassing maakt geen onderdeel uit van deze herziening, maar is wel voorwaarde voor de uitbreiding en in een anterieure overeenkomst geregeld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingekomen. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. De wijziging heeft betrekking op de regels.

 13. Dit raadsvoorstel wordt behandeld in de raadsvergadering op 8 maart 2022.

  Portefeuillehouder: Presidium

  De Twenteraad is in 2016 ontstaan als overlegplatform van en voor alle Twentse raadsleden. Sindsdien is de Twenteraad, evenals het presidium van de Twenteraad en het Twents griffiersoverleg, gefaciliteerd door en vanuit Regio Twente. De structuur van de Twentse samenwerking is in 2021 gewijzigd. Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden gevormd: bijvoorbeeld de Twente Board en het Openbaar Lichaam Gezondheid. De Regio Twente in haar oude vorm bestaat niet meer.
  De structuurwijziging heeft het algemeen bestuur van Regio Twente doen besluiten om het faciliteren van de Twenteraad te beëindigen, per 1 maart 2022.
  Dit voorstel voorziet er in de samenwerking tussen Twentse gemeenteraden voort te zetten met inschakeling van een gastheergemeente. De 14 Twentse gemeenten stellen hiervoor jaarlijks gezamenlijk een bedrag van € 50.000 beschikbaar. Het jaarlijks benodigde budget van € 0,08 per inwoner, voor Almelo circa € 5.856,00, kan gedekt wordt uit de begrotingspost raad functioneren algemeen.

 14. Resultaat stemming