Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 2 november 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
A.J. Gerritsen
Toelichting

Vervolg raadsvergadering 1 november 2022

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. Portefeuillehouder: wethouder J.M. van Rees

    Om het initiatief voor de realisatie van 5 recreatiewoningen/lodges in een bestaand bosperceel nabij horecagelegenheid ’t Maatveld mogelijk te maken, is een bestemmingsplan inclusief Ruimtelijk Kwaliteitsplan en Beplantingsplan in procedure gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en binnen de inzagetermijn zijn 4 zienswijzen ontvangen. Nu deze zienswijzen niet leiden tot een wijziging van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan, wordt de u voorgesteld het bestemmingsplan ‘Recreatiewoningen t Maatveld’ ongewijzigd vast te stellen.

  2. Raadsvoorstel is aangenomen per acclamatie
    Portefeuillehouder: wethouder J.M. van Rees

    Het college heeft op 21 september 2021 besloten het noordelijk deel van de Steenweg te verkopen aan Gebroeders Huzink B.V.. Door de verkoop kan de bedrijfsvoering van Riwald B.V. worden verbeterd en ook de verkeersveiligheid ter plaatse. Na het al genomen besluit om dit wegvak te onttrekken aan de openbaarheid, bestaat nu het voornemen om de bestemming ervan te wijzigen van ‘Verkeersdoeleinden’ naar de bestemming ‘Bedrijf 3.1’. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Steenweg’ heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan vast te stellen.