Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 24 mei 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
A.J. Gerritsen
Toelichting

De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal.


Spreekrecht burgers:
Burgers die willen inspreken bij één van deze agendapunten kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 23 mei 2022 15.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie op 0546-541391 of via raadsgriffie@almelo.nl.


Meer informatie over het spreekrecht vindt u op de website van de Gemeente Almelo onder de link https://www.almelo.nl/uw-invloed-de-gemeenteraad of in de informatiefolder over spreekrecht bij de Publieksbalie.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:12 - 00:03:23 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:04:04 - 00:04:37 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:05:15 - 00:09:19 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:09:21 - 00:10:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:10:57 - 00:15:51 - Arjen A.J. Gerritsen
 2. 1.a
  Beëdiging Griffier drs. J.W. Scherpenzeel
 3. 1.b
  Beëdiging Raadslid dhr. G. Stork
 4. 2

  * besluitrijpheid raadsvoorstellen
  * insprekers
  * indienen moties als agendapunt
  * bespreekpunten
  * stemverklaringen bij hamerstukken
  * hamerstukken
  * nomineren voor de raadmeter

  00:13:45 - 00:15:51 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:15:51 - 00:16:11 - Uğur U. Çete
  00:16:11 - 00:17:09 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:17:09 - 00:17:40 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:17:40 - 00:18:47 - Arjen A.J. Gerritsen
 5. 4

  Conform Reglement van Orde (artikel 20 lid 2) op voorstel van het presidium

  00:18:37 - 00:18:47 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:18:47 - 00:19:20 - Jorien H.J. Geerdink
  00:19:20 - 00:20:01 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:20:01 - 00:21:17 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:21:17 - 00:21:37 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:21:37 - 00:22:22 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:22:22 - 00:22:44 - Jorien H.J. Geerdink
  00:22:45 - 00:23:31 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:23:31 - 00:23:32 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:23:32 - 00:24:17 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:24:17 - 00:24:40 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:24:40 - 00:25:15 - Arjen A.J. Gerritsen
 6. 4.1

  Bijlagen

 7. 4.2
  aan de gemeenteraad
 8. 4.2.1

  Bijlagen

 9. 5

  00:24:53 - 00:25:15 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:25:38 - 00:25:56 - Sebastiaan. Stöteler
  00:26:04 - 00:27:36 - Harry H.G. de Olde
  00:27:36 - 00:27:44 - Sebastiaan. Stöteler
  00:27:45 - 00:30:14 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:30:14 - 00:30:32 - Sebastiaan. Stöteler
  00:30:41 - 00:33:10 - Jorien H.J. Geerdink
  00:33:10 - 00:33:20 - Sebastiaan. Stöteler
  00:33:32 - 00:38:02 - Eugène van Mierlo
  00:38:02 - 00:38:06 - Sebastiaan. Stöteler
  00:38:06 - 00:39:31 - Jorien H.J. Geerdink
  00:39:31 - 00:39:51 - Sebastiaan. Stöteler
  00:39:51 - 00:40:09 - Jorien H.J. Geerdink
  00:40:10 - 00:40:11 - Eugène van Mierlo
  00:40:11 - 00:40:13 - Sebastiaan. Stöteler
  00:40:13 - 00:42:25 - Eugène van Mierlo
  00:42:25 - 00:42:35 - Sebastiaan. Stöteler
 10. 6

  Portefeuillehouder: Presidium


  Naar aanleiding van de wervingsprocedure voor een nieuwe griffier is de instructie voor de griffier aangepast. In deze instructie stelt de raad nadere regels over de taken en bevoegdheden van de griffier. De Gemeentewet biedt ruimte voor deze lokale invulling van de rol van de griffie(r).

 11. 7

  Portefeuillehouder: Presidium


  Op grond van de verordening ‘fractieondersteuning gemeenteraad Almelo 2020 (gewijzigd 20-10-2020)’ wordt een commissie bestaande uit drie raadsleden ingesteld. Deze commissie controleert de door de fracties opgestelde verantwoording van de besteding van de financiële bijdrage voor de fractieondersteuning. Na een oproep hebben zich drie raadsleden kandidaat gesteld om zitting te nemen in deze commissie.

 12. 8

  Portefeuillehouder: Presidium


  De Twenteraad is sinds 2016 het platform voor informatie-uitwisseling, discussie en meningsvorming voor alle Twentse raadsleden. De bijeenkomsten van de Twenteraad worden voorbereid door een Presidium, waarin namens elke Twentse gemeenteraad 1 lid zitting heeft en 1 plaatsvervanger.
  De gemeenteraad kiest uit haar midden het raadslid dat zitting neemt in het Presidium. Mw. M.I. (Monique) van Saane heeft zich kandidaat gesteld voor deze benoeming. De raad zal op een later moment een plaatsvervangend raadslid benoemen.

 13. 9

  Portefeuillehouder: Presidium


  De gemeente Almelo is lid van de EUREGIO en mag in deze raadsperiode vertegenwoordigers afvaardigen naar het Algemeen Bestuur (4) en de EUREGIO-Raad (3). Gebruik in Almelo
  is 2 raadsleden en 2 collegeleden af te vaardigen naar het Algemeen Bestuur EUREGIO en daarvan de raadsleden en één collegelid af te vaardigen naar de EUREGIO-Raad. Daar de EUREGIO op 10 juni vergadert en de huidige afgevaardigden en hun plaatsvervangers geen raadsleden meer zijn, wordt voorgesteld nieuwe vertegenwoordigers en één plaatsvervanger aan te wijzen.

 14. 10

  Portefeuillehouder: Burgemeester Gerritsen


  De besturen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan Almelo deelneemt, hebben conform de wettelijke kaders, hun ontwerpbegrotingen 2023 toegezonden. De raad krijgt de gelegenheid om zienswijzen op de begrotingen kenbaar te maken. Het college ziet geen aanleiding de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen. Een eventueel geamendeerde zienswijze(n) wordt door het Algemeen Bestuur van de GR betrokken bij de besluitvorming dat uiterlijk in juli 2022 plaatsvindt.

  Bijlagen

  01:14:21 - 01:14:37 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:14:46 - 01:15:28 - Louis J.L.R. Kampman
  01:15:28 - 01:15:42 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:15:58 - 01:16:00 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:16:00 - 01:16:09 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:16:09 - 01:19:50 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:19:50 - 01:19:51 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:19:51 - 01:19:55 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:19:55 - 01:20:16 - Jorien H.J. Geerdink
  01:20:16 - 01:20:57 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:20:59 - 01:21:03 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:21:03 - 01:21:49 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:21:49 - 01:21:52 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:21:52 - 01:22:49 - Hans H. Teunis
  01:22:49 - 01:24:29 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:24:32 - 01:24:52 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:24:56 - 01:26:30 - Arjen Maathuis
  01:26:30 - 01:26:34 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:26:34 - 01:27:19 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:27:20 - 01:28:56 - Arjen Maathuis
  01:28:56 - 01:29:08 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:29:08 - 01:30:01 - Arjen Maathuis
  01:30:01 - 01:30:02 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:30:02 - 01:30:03 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:30:03 - 01:30:05 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:30:05 - 01:30:07 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:30:07 - 01:30:18 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:30:18 - 01:30:37 - Arjen Maathuis
  01:30:38 - 01:30:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:31:15 - 01:31:18 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:31:29 - 01:34:04 - Eugène van Mierlo
  01:34:05 - 01:34:29 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:34:29 - 01:36:58 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:36:58 - 01:37:31 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:37:31 - 01:37:37 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:37:37 - 01:37:38 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:37:38 - 01:37:41 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:37:47 - 01:39:55 - Eugène van Mierlo
  01:39:56 - 01:40:43 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:40:56 - 01:42:18 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:42:41 - 01:43:57 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:44:17 - 01:44:31 - Liesbeth E.A. ter Haar-Tulp
  01:44:40 - 01:44:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:44:49 - 01:45:54 - Arjen A.J. Gerritsen
 15. 11

  Portefeuillehouder: wethouder Van Mierlo


  De gemeente Almelo wil de voormalige camping Pooksbelten openstellen als openbaar toegankelijk bosgebied. Daartoe moeten diverse opruim- en herstelwerkzaamheden plaatsvinden, zoals het verwijderen van diverse bouwwerken en opstallen en -resten van- installaties en het uitvoeren van veiligheidsonderhoud aan het groen. Uw raad wordt gevraagd hiervoor krediet beschikbaar te stellen.

  01:45:24 - 01:45:54 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:46:04 - 01:46:07 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:46:07 - 01:47:01 - Elise E.I. Klaasen
  01:47:01 - 01:47:12 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:47:25 - 01:48:31 - Hans J. Buitenweg
  01:48:32 - 01:48:36 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:48:53 - 01:50:48 - Fred F.J. Gerritsen
  01:50:48 - 01:51:06 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:51:12 - 01:51:55 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:51:55 - 01:52:11 - Fred F.J. Gerritsen
  01:52:11 - 01:52:16 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:52:16 - 01:52:36 - Fred F.J. Gerritsen
  01:52:36 - 01:52:37 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:52:37 - 01:52:39 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:52:39 - 01:52:57 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:52:57 - 01:53:14 - Fred F.J. Gerritsen
  01:53:16 - 01:53:29 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:53:31 - 01:53:52 - Fred F.J. Gerritsen
  01:53:53 - 01:54:03 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:54:04 - 01:54:09 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:54:21 - 01:55:40 - Bert A.G.P. Hümmels
  01:55:42 - 01:56:25 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:56:35 - 01:57:25 - Edwin E. Groenendal
  01:57:25 - 01:57:44 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:57:46 - 02:01:03 - Eugène van Mierlo
  02:01:03 - 02:01:52 - Fred F.J. Gerritsen
  02:01:53 - 02:02:22 - Eugène van Mierlo
  02:02:22 - 02:02:56 - Fred F.J. Gerritsen
  02:02:58 - 02:02:59 - Eugène van Mierlo
  02:02:59 - 02:03:20 - Elise E.I. Klaasen
  02:03:20 - 02:03:33 - Eugène van Mierlo
  02:03:33 - 02:03:45 - Elise E.I. Klaasen
  02:03:45 - 02:04:37 - Eugène van Mierlo
  02:04:37 - 02:04:40 - Elise E.I. Klaasen
  02:04:40 - 02:04:51 - Eugène van Mierlo
  02:04:51 - 02:04:53 - Elise E.I. Klaasen
  02:04:53 - 02:07:02 - Eugène van Mierlo
  02:07:02 - 02:07:09 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:07:09 - 02:07:13 - Eugène van Mierlo
  02:07:20 - 02:07:43 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:07:47 - 02:08:07 - Marcel M.H. Middelkamp
  02:08:07 - 02:08:10 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:08:10 - 02:08:12 - Bert A.G.P. Hümmels
  02:08:12 - 02:08:32 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:08:49 - 02:08:51 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:09:09 - 02:10:10 - Arjen A.J. Gerritsen
 16. 12

  Portefeuillehouder: wethouder Van Mierlo


  Stichting ’t Hinsenveld en MHC (Mixed Hockey Club) hebben de gemeente gevraagd om samen met de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), garant te staan voor een geldlening van € 1.350.000,-- bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Met deze garantstelling kan de vereniging tegen gunstige voorwaarden de aanleg van een tweetal sportvelden financieren en tegelijkertijd twee bestaande leningen tegen betere condities herfinancieren. Gelet op het positieve advies van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft het college besloten om, onder voorbehoud van eventueel door de gemeenteraad kenbaar gemaakte wensen of bedenkingen, akkoord te gaan met de garantstelling tot een bedrag van € 1.350.000,- terwijl SWS rechtstreeks borg staat aan de gemeente voor een bedrag van € 500.000,- (maximale borg van SWS volgens haar statuten per vereniging).

  00:49:53 - 00:50:16 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:50:32 - 00:51:57 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:51:57 - 00:52:18 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:52:30 - 00:52:36 - Herman H.A.A. Zwerink
  00:52:36 - 00:52:40 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:52:40 - 00:54:15 - Herman H.A.A. Zwerink
  00:54:15 - 00:54:27 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:54:27 - 00:54:52 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  00:54:52 - 00:55:09 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:55:09 - 00:55:21 - Herman H.A.A. Zwerink
  00:55:21 - 00:55:50 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  00:55:50 - 00:56:00 - Herman H.A.A. Zwerink
  00:56:00 - 00:56:28 - Uğur U. Çete
  00:56:28 - 00:56:40 - Herman H.A.A. Zwerink
  00:56:40 - 00:56:47 - Uğur U. Çete
  00:56:47 - 00:56:54 - Herman H.A.A. Zwerink
  00:56:54 - 00:57:18 - René G.A.H. Nollen
  00:57:18 - 00:57:22 - Herman H.A.A. Zwerink
  00:57:22 - 00:57:35 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:57:35 - 00:57:47 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:57:47 - 00:58:03 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:58:03 - 00:59:37 - Eugène van Mierlo
  00:59:37 - 00:59:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:59:53 - 01:00:46 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:00:46 - 01:00:55 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:00:55 - 01:01:10 - Jeroen J.B.W. Wiertz
  01:01:12 - 01:01:28 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:01:28 - 01:01:45 - Fred F.J. Gerritsen
  01:01:46 - 01:02:04 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:02:04 - 01:02:26 - Fred F.J. Gerritsen
  01:02:27 - 01:02:45 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:02:46 - 01:03:15 - Herman H.A.A. Zwerink
  01:03:15 - 01:03:22 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:03:28 - 01:04:56 - Uğur U. Çete
  01:04:58 - 01:05:15 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:05:15 - 01:05:36 - Uğur U. Çete
  01:05:36 - 01:05:39 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:05:41 - 01:05:46 - Uğur U. Çete
  01:05:46 - 01:06:20 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:06:30 - 01:08:53 - Eugène van Mierlo
  01:08:53 - 01:08:55 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:09:04 - 01:09:44 - Herman H.A.A. Zwerink
  01:09:44 - 01:10:28 - Eugène van Mierlo
  01:10:29 - 01:10:43 - Herman H.A.A. Zwerink
  01:10:46 - 01:10:58 - Hans J. Buitenweg
  01:10:59 - 01:11:41 - Eugène van Mierlo
  01:11:41 - 01:11:49 - Hans J. Buitenweg
  01:11:49 - 01:11:52 - Hans J. Buitenweg
  01:11:52 - 01:12:05 - Eugène van Mierlo
  01:12:15 - 01:12:45 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:12:48 - 01:12:50 - Elise E.I. Klaasen
  01:13:01 - 01:14:37 - Arjen A.J. Gerritsen
 17. 13

  Portefeuillehouder: wethouder Van Mierlo


  De gemeenteraad wordt voorgesteld om middelen beschikbaar te stellen om samen met stakeholders en marktpartijen een gebiedsvisie op te stellen voor de Spoorzone, bestaande uit de gebieden Westerdok, Stationsgebied, Kerkelanden en bedrijventerrein Achter de Molen.
  Het document heeft als doel de gewenste ontwikkelingsrichting voor de Spoorzone als geheel en de verschillende deelgebieden nader te bepalen. Het opstellen van een gebiedsvisie geeft behalve het komen tot een plan aanleiding tot een dialoog met betrokkenen bij het gebied over de toekomst ervan. Op basis van deze gebiedsvisie waarin ook al een doorvertaling naar kansen, opgaven, investeringsagenda en mogelijke coalities is opgenomen, kan vervolgens een doorvertaling worden gemaakt naar een gebiedsprogramma waarin een concrete aanpak wordt voorgesteld voor de verdere ontwikkeling van de Spoorzone en de verschillende deelgebieden de komende jaren.
  Voor het opstellen van de gebiedsvisie voor de Spoorzone is bedrag benodigd van 300.000 euro. 90.000 euro hiervan kan worden gedekt uit de stelpost ‘personele inzet stadsontwikkeling’. Voor de overige 210.000 euro wordt uw raad gevraagd een voorbereidingskrediet in te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve.

  02:10:44 - 02:11:30 - Joey H.J.J. Tijhof
  02:11:32 - 02:11:45 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:11:56 - 02:13:30 - Eugène van Mierlo
  02:13:33 - 02:14:00 - Bert A.G.P. Hümmels
  02:14:01 - 02:14:57 - Eugène van Mierlo
  02:14:57 - 02:15:14 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:15:44 - 02:16:25 - Arjen A.J. Gerritsen
 18. 14

  Portefeuillehouder: wethouder Van Mierlo en wethouder Van Rees


  De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de huidige welstands- en monumentenadvisering. In maart 2021 heeft het college besloten de welstands- en monumentenadvisering beleidsneutraal over te laten gaan, zodra de Omgevingswet inwerking is getreden en gebruik te blijven maken van de diensten van het Oversticht. Dit houdt in dat de huidige adviestaken van de welstands- en monumentenadvisering omgezet worden in de “Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit & Monumentenzorg”. Hierbij blijft onze welstandsnota (uit 2017) de basis voor toetsing. Onderdeel van het vaststellen van de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit & Monumentenzorg is het opnieuw instellen van de adviescommissie en het benoemen van de leden van deze adviescommissie. Het college heeft besloten de raad voor te stellen de verordening vast te stellen, de commissie in te stellen en het bestaande mandaat van de raad aan het college betreffende de (her)benoeming van de leden van de welstandscommissie en de overkoepelende monumentencommissie aan te passen in het “(her)benoemen leden van de adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit & Monumentenzorg”, zodat de leden op het moment dat deze zijn voorgedragen door het Oversticht door het college kunnen worden benoemd.

  02:09:50 - 02:10:10 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:10:10 - 02:10:14 - Joey H.J.J. Tijhof
  02:10:14 - 02:10:34 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:10:44 - 02:11:30 - Joey H.J.J. Tijhof
  02:11:32 - 02:11:45 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:11:56 - 02:13:30 - Eugène van Mierlo
  02:13:33 - 02:14:00 - Bert A.G.P. Hümmels
  02:14:01 - 02:14:57 - Eugène van Mierlo
  02:14:57 - 02:15:14 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:15:44 - 02:16:25 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:16:28 - 02:17:37 - Harry H.G. de Olde
  02:17:37 - 02:17:40 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:17:53 - 02:17:58 - Marcel M.H. Middelkamp
  02:17:58 - 02:18:11 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:18:11 - 02:18:48 - Jeroen J.B.W. Wiertz
  02:18:48 - 02:18:49 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:18:49 - 02:19:12 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:19:12 - 02:19:22 - Bert A.G.P. Hümmels
  02:19:22 - 02:19:56 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:19:56 - 02:20:46 - Marcel M.H. Middelkamp
  02:20:46 - 02:21:03 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:21:03 - 02:22:44 - Eugène van Mierlo
  02:22:49 - 02:22:57 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:23:07 - 02:23:22 - Harry H.G. de Olde
  02:23:22 - 02:24:03 - Eugène van Mierlo
  02:24:06 - 02:24:17 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:24:17 - 02:24:25 - Marcel M.H. Middelkamp
  02:24:25 - 02:24:39 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:24:59 - 02:25:26 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:25:30 - 02:25:34 - Uğur U. Çete
  02:25:34 - 02:25:49 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:25:49 - 02:27:07 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  02:27:07 - 02:27:13 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:27:13 - 02:27:22 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  02:27:22 - 02:27:42 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:27:42 - 02:28:29 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  02:28:30 - 02:29:34 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:29:34 - 02:29:44 - Bert A.G.P. Hümmels
  02:29:44 - 02:30:11 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:30:11 - 02:31:29 - Eugène van Mierlo
  02:31:29 - 02:31:32 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:31:38 - 02:31:56 - Arjen Maathuis
  02:31:56 - 02:32:40 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:32:54 - 02:33:00 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:33:01 - 02:34:12 - René G.A.H. Nollen
  02:34:13 - 02:34:19 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:35:44 - 02:35:46 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:36:00 - 02:37:03 - Jeroen J.B.W. Wiertz
  02:37:03 - 02:37:06 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:37:14 - 02:38:27 - Louis J.L.R. Kampman
  02:38:28 - 02:38:32 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:38:53 - 02:39:23 - Jorien H.J. Geerdink
  02:39:25 - 02:39:29 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:39:39 - 02:40:38 - Yvonne Y. Bijenhof
  02:40:39 - 02:40:57 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:41:03 - 02:42:53 - Fred F.J. Gerritsen
  02:42:54 - 02:43:09 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:43:15 - 02:44:25 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  02:44:26 - 02:44:44 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:44:51 - 02:45:34 - Yvonne Y. Bijenhof
  02:45:35 - 02:45:51 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:46:30 - 02:47:00 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:47:01 - 02:51:06 - Marcel M.H. Middelkamp
  02:51:06 - 02:51:21 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:51:28 - 02:53:27 - Jan Martin van Rees
  02:53:29 - 02:53:42 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:53:46 - 02:53:49 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:53:57 - 02:54:54 - Jorien H.J. Geerdink
  02:54:54 - 02:54:58 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:55:09 - 02:56:29 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  02:56:30 - 02:56:31 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:56:41 - 02:57:59 - Louis J.L.R. Kampman
  02:58:00 - 02:58:04 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:58:16 - 02:59:14 - Ger G.G. Vermeulen
  02:59:16 - 02:59:41 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:59:50 - 03:02:40 - Marcel M.H. Middelkamp
  03:02:40 - 03:02:42 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:02:42 - 03:03:35 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  03:03:35 - 03:03:38 - Marcel M.H. Middelkamp
  03:03:38 - 03:04:04 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  03:04:04 - 03:05:42 - Marcel M.H. Middelkamp
  03:05:42 - 03:05:53 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:05:55 - 03:07:03 - Jan Martin van Rees
  03:07:05 - 03:07:12 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:07:27 - 03:07:57 - Jorien H.J. Geerdink
  03:07:57 - 03:08:27 - Uğur U. Çete
  03:08:28 - 03:08:31 - Jorien H.J. Geerdink
  03:08:34 - 03:08:38 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:08:51 - 03:09:41 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  03:09:41 - 03:10:01 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:10:01 - 03:10:14 - Israa A. Abdullatif
  03:10:14 - 03:10:15 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:10:20 - 03:10:32 - Marcel M.H. Middelkamp
  03:10:32 - 03:10:46 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:10:46 - 03:10:52 - Marcel M.H. Middelkamp
  03:10:52 - 03:11:02 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:11:02 - 03:11:18 - Jorien H.J. Geerdink
  03:11:18 - 03:11:27 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:11:52 - 03:12:25 - Arjen A.J. Gerritsen
 19. 15

  Portefeuillehouder: wethouder van Mierlo en Wethouder van Rees


  De beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 januari 2023. De Omgevingswet heeft gevolgen voor de Erfgoedverordening Almelo 2014. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet dient de Erfgoedverordening Almelo 2014 Omgevingswet-proof gemaakt te worden.
  De actualisatie van de Erfgoedverordening Almelo 2014 heeft een relatie met de “Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit & Monumentenzorg en betreft enkel en alleen een technische aanpassing.

 20. 16

  Portefeuillehouder: wethouder Van Rees


  In het kader van de rood-voor-rood regeling wordt alle voormalige agrarische bebouwing aan de Kanaalweg 7 en de Bronweg 2d te Bornerbroek gesloopt, waarbij verzocht wordt om een compensatiewoning bij de Kanaalweg 7 te realiseren. Om dit mogelijk te maken heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Kanaalweg 7 – Bronweg 2d’ gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 21. 17

  Portefeuillehouder: wethouder Maathuis


  Voor een tweetal buitensportaccommodaties zijn investeringen gewenst. Het gaat om het aanleggen van extra kunstgrasvelden voor de Almelose Voetbal Club (AVC) Luctor et Emergo en AVC Heracles. Het college vraagt de raad de noodzakelijke financiële kredieten beschikbaar te stellen.

  00:42:50 - 00:43:20 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:43:20 - 00:43:26 - Hans J. Buitenweg
  00:43:36 - 00:44:55 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  00:44:55 - 00:44:59 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:44:59 - 00:45:22 - Hans J. Buitenweg
  00:45:22 - 00:45:36 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:45:40 - 00:46:06 - Arjen Maathuis
  00:46:07 - 00:46:39 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:46:44 - 00:46:53 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:46:57 - 00:50:16 - Arjen A.J. Gerritsen
 22. 97
  Voorgenomen moties en amendementen
 23. 98

  03:12:04 - 03:12:25 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:12:25 - 03:12:28 - Uğur U. Çete
  03:12:28 - 03:12:32 - Arjen A.J. Gerritsen