Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 27 september 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
A.J. Gerritsen
Toelichting

(start reguliere raadsvergadering om 19:30 uur)

De beëdiging van de burgemeester komt te vervallen en wordt verplaatst. De reguliere raadsvergadering start om 19:30 uur.

Spreekrecht inwoners: Inwoners die willen inspreken bij één van deze agendapunten kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 26 september 15.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie op 0546-541391 of via raadsgriffie@almelo.nl
 Meer informatie over het spreekrecht vindt u op de website van de Gemeente Almelo onder de link Uw invloed in de gemeenteraad | Gemeente Almelo of in de informatiefolder over spreekrecht bij de Publieksbalie.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:37 - 00:03:55 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:07:54 - 00:08:30 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:08:30 - 00:08:34 - Ger G.G. Vermeulen
 2. 1.a

  Vicevoorzitter S. Stöteler

 3. 2.a

  Raadsvoorstel is aangenomen per acclamatie
  Portefeuillehouder: Commissie onderzoek geloofsbrieven

  Door het ontslag op eigen verzoek van raadslid N.J. (Nynke) Veurink is er een tussentijds opengevallen plaats ontstaan in de gemeenteraad van Almelo bij de fractie van Lokaal Almelo Samen (LAS). De voorzitter van het centraal stembureau heeft hiervoor de heer J.E. (John) Eshuis benoemd. Om tot de raad toe te kunnen treden heeft de commissie geloofsbrieven de toelaatbaarheid van benoemde getoetst op basis van zijn geloofsbrieven. De commissie adviseert benoemde toe te laten tot lid van de gemeenteraad, daar zij geen beletselen in zijn geloofsbrieven heeft geconstateerd.

  00:08:33 - 00:08:34 - Ger G.G. Vermeulen
  00:08:34 - 00:08:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:08:48 - 00:09:48 - Ger G.G. Vermeulen
  00:09:48 - 00:12:11 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:15:46 - 00:16:19 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:16:19 - 00:17:03 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  00:17:07 - 00:17:19 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:17:19 - 00:17:22 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  00:17:22 - 00:17:25 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:17:25 - 00:17:30 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:17:30 - 00:17:38 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:17:38 - 00:17:41 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  00:21:45 - 00:24:19 - Arjen A.J. Gerritsen
 4. 2.b

  00:23:22 - 00:24:19 - Arjen A.J. Gerritsen
 5. 2.c

  Portefeuillehouder: Presidium

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze is geregeld in de verordening werkgeverscommissie gemeente Almelo 2022. Hierin is opgenomen dat de commissie bestaat uit drie raadsleden die door de raad zijn benoemd. Op 14 juni 2022 zijn dhr. A.J.M. (Anton) Pots, mw. N.J. (Nynke) Veurink en dhr. G.G. (Ger) Vermeulen benoemd tot lid van de werkgeverscommissie 2022-2026. Mw. Veurink heeft de voorzitter van de raad en de griffier op 19 juli 2022 in kennis gesteld van ontslag op eigen verzoek. Zij is raadslid af per 1 september 2022. Daarmee komt een positie in de werkgeverscommissie vacant. Er hebben zich drie raadsleden gekandideerd als lid van de werkgeverscommissie.

  00:23:35 - 00:24:19 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:24:19 - 00:25:16 - Fred F.J. Gerritsen
  00:25:16 - 00:25:19 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:25:31 - 00:26:17 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:26:19 - 00:27:31 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:28:17 - 00:29:04 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:35:56 - 00:37:28 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:38:41 - 00:39:06 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:42:32 - 00:42:38 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:42:53 - 00:43:01 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:43:01 - 00:43:05 - Fred F.J. Gerritsen
  00:43:05 - 00:44:23 - Arjen A.J. Gerritsen
 6. 3

  • besluitrijpheid raadsvoorstellen
  • insprekers
  • indienen moties als agendapunt
  • bespreekpunten
  • stemverklaringen bij hamerstukken
  • hamerstukken
  • nomineren voor de raadmeter
  00:43:23 - 00:44:23 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:44:23 - 00:44:27 - Uğur U. Çete
  00:44:27 - 00:44:29 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:44:29 - 00:44:55 - Harry H.G. de Olde
  00:44:55 - 00:45:34 - Uğur U. Çete
  00:45:34 - 00:46:18 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:46:18 - 00:46:41 - Hans J. Buitenweg
  00:46:41 - 00:46:51 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:46:51 - 00:46:56 - Hans J. Buitenweg
  00:46:56 - 00:47:27 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:47:27 - 00:47:35 - Fred F.J. Gerritsen
  00:47:36 - 00:47:59 - Uğur U. Çete
  00:47:59 - 00:48:38 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:48:38 - 00:48:41 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:48:41 - 00:48:51 - Yvonne Y. Bijenhof
  00:48:51 - 00:48:53 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:48:55 - 00:49:05 - Jeroen J.B.W. Wiertz
  00:49:05 - 00:49:09 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:49:09 - 00:49:17 - Louis J.L.R. Kampman
  00:49:18 - 00:49:24 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:49:24 - 00:49:50 - Harry H.G. de Olde
  00:49:50 - 00:50:31 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:50:31 - 00:50:33 - Yvonne Y. Bijenhof
  00:50:33 - 00:50:37 - Gijs G.W.L. Stork
  00:50:37 - 00:50:39 - Elise E.I. Klaasen
  00:50:39 - 00:50:41 - Gijs G.W.L. Stork
  00:50:41 - 00:50:45 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:50:45 - 00:50:48 - Gijs G.W.L. Stork
  00:50:48 - 00:50:51 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:50:51 - 00:50:55 - Gijs G.W.L. Stork
  00:50:55 - 00:51:02 - Hans J. Buitenweg
  00:51:02 - 00:52:28 - Arjen A.J. Gerritsen
 7. 4

  • Besluitenlijst raadsvergaderingen 28 juni en 5 juli 2022
  00:51:48 - 00:52:28 - Arjen A.J. Gerritsen
 8. 5

  • Ingekomen raadsbrieven vanuit B&W
  • Ingekomen stukken aan de gemeenteraad
  00:52:07 - 00:52:28 - Arjen A.J. Gerritsen
 9. 5.1

  Bijlagen

  00:52:10 - 00:52:28 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:52:28 - 00:53:18 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:53:18 - 00:53:24 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:53:24 - 00:53:26 - Uğur U. Çete
  00:53:26 - 00:55:07 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:55:07 - 00:55:14 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:55:21 - 00:55:24 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:55:24 - 00:55:39 - Israa A. Abdullatif
  00:55:39 - 00:55:41 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:55:41 - 00:55:42 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:55:42 - 00:55:44 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:55:44 - 00:55:47 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:55:47 - 00:55:48 - Frits F. Akse
  00:55:48 - 00:55:49 - Hans J. Buitenweg
  00:55:49 - 00:55:50 - Hans J. Buitenweg
  00:55:50 - 00:55:51 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:55:51 - 00:55:53 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:55:53 - 00:55:54 - Jorien H.J. Geerdink
  00:55:54 - 00:55:55 - Henk H. Huisman
  00:55:55 - 00:55:56 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:55:56 - 00:55:57 - Max M.A.X. Christen
  00:55:57 - 00:56:01 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:56:01 - 00:56:02 - Jorien H.J. Geerdink
  00:56:02 - 00:56:03 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:56:03 - 00:56:04 - Hans J. Buitenweg
  00:56:04 - 00:56:33 - Israa A. Abdullatif
  00:56:33 - 00:56:34 - Jeroen J.B.W. Wiertz
  00:56:34 - 00:56:39 - Israa A. Abdullatif
  00:56:39 - 00:56:43 - Henk H. Huisman
  00:56:43 - 00:57:02 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:57:02 - 00:57:08 - Uğur U. Çete
  00:57:08 - 00:57:33 - Arjen A.J. Gerritsen
 10. 5.2

  00:57:23 - 00:57:33 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:57:33 - 00:57:56 - Marike M.J.C. van Doorn
  00:58:04 - 00:58:36 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:58:36 - 00:58:37 - Marike M.J.C. van Doorn
  00:58:37 - 00:58:38 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:58:39 - 00:59:21 - Louis J.L.R. Kampman
  00:59:21 - 00:59:38 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:59:42 - 01:01:52 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:01:52 - 01:03:26 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:03:26 - 01:03:33 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:03:47 - 01:04:33 - Arjen A.J. Gerritsen
 11. 6

  01:04:03 - 01:04:33 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:04:43 - 01:06:21 - Elise E.I. Klaasen
  01:06:21 - 01:06:28 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:06:43 - 01:09:07 - Jan Martin van Rees
  01:09:07 - 01:09:13 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:09:15 - 01:09:22 - Elise E.I. Klaasen
  01:09:22 - 01:09:39 - Jan Martin van Rees
  01:09:41 - 01:09:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:09:48 - 01:10:09 - Marike M.J.C. van Doorn
  01:10:09 - 01:10:27 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:11:18 - 01:12:13 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:12:13 - 01:14:29 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:14:29 - 01:14:30 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:14:30 - 01:14:38 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:14:42 - 01:17:52 - Jan Martin van Rees
  01:17:53 - 01:17:54 - Jan Martin van Rees
  01:17:54 - 01:17:55 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:17:55 - 01:19:17 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:19:17 - 01:20:29 - Jan Martin van Rees
  01:20:30 - 01:20:41 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:20:41 - 01:20:51 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:20:51 - 01:21:13 - Jan Martin van Rees
  01:21:13 - 01:21:32 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:21:42 - 01:22:58 - Herman H.A.A. Zwerink
  01:22:58 - 01:23:16 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:24:58 - 01:25:00 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:25:00 - 01:25:25 - Herman H.A.A. Zwerink
  01:26:41 - 01:26:50 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:27:07 - 01:27:33 - Arjen A.J. Gerritsen
 12. 7

  Portefeuillehouder: wethouder A. Maathuis

  Op 14 december 2021 heeft het college besloten om percelen die zijn gelegen in het zoekgebied XL Businesspark 2 en het zoekgebied verkeersontsluiting XL Businesspark 2, aan te wijzen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. Het ene zoekgebied dient voor de te realiseren ontsluiting en het andere zoekgebied voor het te realiseren XL Businesspark 2. De gemeenteraad heeft op 8 maart 2022 dit collegebesluit bekrachtigd. Tegen het besluit zijn bezwaarschriften ingediend. De Commissie van Advies voor de bezwaarschriften heeft op 25 mei 2022 hierover advies uitgebracht. De gemeenteraad heeft besloten in te stemmen met het advies, dat tot het zijne te maken ter motivering van het besluit en dienovereenkomstig te besluiten.

  Bijlagen

  01:27:18 - 01:27:33 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:27:33 - 01:27:36 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:27:45 - 01:28:48 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:28:48 - 01:28:51 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:28:51 - 01:29:26 - Uğur U. Çete
  01:29:26 - 01:30:07 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:30:07 - 01:30:18 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:30:19 - 01:31:13 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:31:13 - 01:31:16 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:31:16 - 01:31:40 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:31:40 - 01:33:05 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:33:05 - 01:33:20 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:33:21 - 01:33:55 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:33:55 - 01:34:14 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:34:14 - 01:34:36 - Hans J. Buitenweg
  01:34:36 - 01:34:38 - Bert A.G.P. Hümmels
  01:34:38 - 01:35:18 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:35:32 - 01:37:06 - Arjen A.J. Gerritsen
 13. 8

  Portefeuillehouder: wethouder A. Maathuis

  In het Oordeelsvormend Beraad op 20 september 2022 is geconstateerd dat de oordeelsvorming nog niet is afgerond. Op woensdag 28 september 2022 vindt het vervolg Oordeelsvormend Beraad hierover plaats.

  Advies: aanhouden

 14. 9

  Raadsvoorstel is aangenomen bij hamerslag
  Portefeuillehouder: wethouder J.M. van Rees

  Er is verzocht om 6 grondgebonden woningen te realiseren op de hoek van de Bornsestraat 161 met de Deldensestraat in Almelo. Het geldende bestemmingsplan staat deze ontwikkeling niet toe. Hiervoor is het bestemmingsplan ‘Hoek Bornsestraat 161- Deldensestraat’ opgesteld en heeft deze ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Uw raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen door een ondergeschikte wijziging aan te brengen in de regels met betrekking tot het parkeren.

  01:36:25 - 01:37:06 - Arjen A.J. Gerritsen
 15. 10

  Raadsvoorstel is aangenomen bij hamerslag
  Portefeuillehouder: wethouder J.M. van Rees

  De raad besluit een krediet in te stellen voor de uitvoering van het project Stadsentree Wierdensestraat en busstation. Het busstation Centrum wordt verkleind en toegankelijker gemaakt. Daarnaast wordt het gebied in zijn totaliteit opgewaardeerd, als mooie entree van de stad die klimaatbestendig, veilig en flexibeler in te zetten is voor een andere functie.

 16. 11

  Portefeuillehouder: wethouder E.J.F. M. van Mierlo

  De raad wordt voorgesteld om de Verordening precariobelasting 2022 – 1e wijziging vast te stellen. Met de vaststelling van deze wijzigingsverordening wordt een eerder abusievelijk doorgevoerde verruiming van de vrijstelling op de precariobelasting gerepareerd.

  01:36:42 - 01:37:06 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:37:10 - 01:39:41 - John J.E. Eshuis
  01:39:41 - 01:41:56 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:41:57 - 01:42:08 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:42:20 - 01:43:29 - John J.E. Eshuis
  01:43:39 - 01:44:36 - Arjen Maathuis
  01:44:37 - 01:44:45 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:44:45 - 01:45:03 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:45:03 - 01:45:06 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:45:06 - 01:46:00 - Arjen Maathuis
  01:46:04 - 01:46:13 - John J.E. Eshuis
  01:46:13 - 01:46:40 - Arjen Maathuis
  01:46:40 - 01:46:41 - Arjen Maathuis
  01:46:41 - 01:46:56 - John J.E. Eshuis
  01:46:56 - 01:47:58 - Arjen Maathuis
  01:47:58 - 01:48:16 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:48:16 - 01:48:24 - Louis J.L.R. Kampman
  01:48:24 - 01:48:51 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:49:08 - 01:49:58 - Arjen A.J. Gerritsen
 17. 12

  Portefeuillehouder: Commissie controle verslag bijdrage fractieondersteuning

  Na afloop van een kalenderjaar verantwoorden fracties de besteding van de ontvangen bijdrage fractieondersteuning. De commissie controle verslag bijdrage fractieondersteuning toetst deze verantwoording aan de gewijzigde verordening fractieondersteuning gemeenteraad Almelo 2020 en brengt advies uit aan de gemeenteraad. Voorgesteld wordt het advies van de commissie over de verantwoording fractieondersteuning 2021 en het eerste kwartaal van 2022 over te nemen en de resterende reserve terug te vorderen.

  01:49:44 - 01:49:58 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:49:58 - 01:50:03 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:50:03 - 01:50:04 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:50:04 - 01:50:07 - Edwin E. Groenendal
  01:50:14 - 01:50:21 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:50:21 - 01:50:40 - Edwin E. Groenendal
  01:50:45 - 01:51:04 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:52:10 - 01:52:51 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:03:05 - 02:03:14 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:05:24 - 02:05:26 - Uğur U. Çete
  02:08:08 - 02:09:13 - Arjen A.J. Gerritsen
 18. 16
  Sluiting