Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 21 mei 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G. Vermeulen
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Beeldvormend:
  Voortgangsrapportage bedrijvenpark XL Businesspark 2
  Tijd: 19:30 -21:00 uur
  Portefeuillehouder: Wethouder A. Maathuis
  Voorzitter: Ger Vermeulen  Om de laatste stand van zaken rond de planvorming van XL Businesspark 2 breed te delen met alle betrokkenen is een voortgangsrapportage opgesteld. Met de voortgangsrapportage wordt ook invulling gegeven aan de moties 1 en 2 behandeld in raad van 1 november 2022.
  Daarnaast is met in procedure brengen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), inclusief de locatiestudie, de eerste formele stap gezet in het ruimtelijk proces richting omgevingsplan.


  Het college van burgemeester en wethouders heeft het politiek beraad aangevraagd om de raad vroegtijdig en uitgebreid te informeren en input van de raad op te halen. De raad wordt pas (zie hieronder) in 2025 gevraagd om een besluit te nemen over het omgevingsplan.


  Planning vervolg:
  Oktober 2024:
  - Vaststelling door B&W zienswijzenreactienota NRD en ontwerp omgevingsplan
  - Daarna gelegenheid voor zienswijzen op ontwerp omgevingsplan XL Businesspark 2


  Februari 2025:
  - Omgevingsplan XL Businesspark2
  Beeldvormend beraad
  Oordeelsvormend beraad
  Besluitvorming


  Tijdens dit beeldvormend beraad zal werkgroep Windmolenbroek XL2 reageren op het proces wat betreft de locatiekeuze voor bedrijventerrein XL businesspark 2. Zij zal het verzoek aan de gemeenteraad toelichten om ook voor de locatie bedrijvenpark Twente Wendelgoor een MER op te laten stellen en om de uitkomsten daarvan te betrekken bij de besluitvorming over het omgevingsplan.


  U bent welkom als toehoorder bij dit beeldvormend beraad in het stadhuis (aanmelden is daarvoor niet nodig) of kunt de bijeenkomst live volgen of terugkijken via de webuitzending.


  Indien u mee wilt praten kunt u zich tot uiterlijk maandag 20 mei 2024 aanmelden via raadsgriffie@almelo.nl.

 2. 1.0

  - toelichting - zie 1.2.-  door werkgroep Windmolenbroek XL 2, mw. Denissen, dhr. Kroon en dhr. Hodes, en gelegenheid voor enkele vragen van de raad (maximaal 15 minuten)
  - toelichting door stichting Dorpsbelangen Bornerbroek, dhr. Bartels,  en gelegenheid voor enkele vragen van de raad (maximaal 10 minuten)
  - toelichting - ingediende zienswijze - door dhr. Bokdam en gelegenheid voor enkele vragen van de raad (maximaal 3 minuten)
  - toelichting voortgangsrapportage door ambtenaar dhr. Post en gelegenheid voor vragen van de raad (maximaal 30 minuten)
  - gelegenheid voor vragen en gesprek (circa 30 minuten)


  Alle sprekers worden uitgenodigd om in de spreekkring plaats te nemen.

 3. 2

  Portefeuillehouder: Wethouder. E.J.F.M. van Mierlo
  Onderwerp: Bestuurlijke fusie St. Openbare Scholengemeenschap Erasmus en St. OSG Hengelo
  Tijd: 21:00 – 22:30 uur
  Voorzitter: Ger Vermeulen
  Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus heeft aangegeven een bestuurlijke fusie aan te willen gaan met de Stichting OSG Hengelo met ingang van 1 augustus 2024, onder de nieuwe naam Stichting OSG Almelo – Hengelo. De beide stichtingen vertegenwoordigen het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeenten Almelo en Hengelo.
  Het betreft hier een bestuurlijke fusie tussen twee openbare stichtingen. Hiertoe dient de gemeenteraad in te stemmen met de nieuwe statuten en de leden van de raad van toezicht te benoemen.

 4. 3

  Behandeling raadsbrieven
  Tijd: 22:30 – 23:00 uur
  Voorzitter: Ger Vermeulen


  Samenwerkingsovereenkomst Hofkeshuis
  Regionale woonzorgvisie Twente
  Jaarverslag 2023 en toezichtsplan 2024 van de functionaris gegevensbescherming
  Vaststellen Collegeverklaring ENSIA 2023
  Terugblik regioplan BW-MO 2020-2023
  Vaststelling wijzigingsplan Pastoor Ossestraat 46
  Nieuwe achtervangovereenkomst WSW-gemeente
  Uitvoering motie Statiegeld hoort niet in de prullenbak
  Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2024