Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 9 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
D. Wind
Toelichting

Beeldvormend Beraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19:30 – 21:00 uur


  De Rekenkamer Almelo (RKA) onderzoekt of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld goed is besteed. Zo helpt de rekenkamer de gemeenteraad bij het controleren van het college van burgemeester en wethouders. De RKA onderzocht eind 2023 de grote opgaven binnen de energietransitie in de gemeente Almelo. TwynstraGudde voerde dit onderzoek in opdracht van de RKA uit. Centraal stond of het beleid van de gemeente Almelo voldoende richting biedt voor een effectief uitvoeringsprogramma van de Energietransitie. Daarbij is gekeken naar de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma en of de gemeente voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten van betaalbaarheid voor inwoners.


  Op basis van het onderzoeksrapport formuleerde de RKA conclusies en aanbevelingen voor de gemeenteraad en het college. De RKA stelt de gemeenteraad voor om de conclusies vast te stellen en de aanbevelingen over te nemen zodat het college deze tot uitvoering kan brengen.


  De bestuurlijke reactie van het college van B&W (ter kennisname) volgt uiterlijk vrijdag 29 maart.
  De presentatie volgt in de loop van de eerste week van april.

 2. 2

  Tijd: 21:00 – 22:30 uur


  Samen met partners zal een nieuwe cultuurvisie worden ontwikkeld.


  Tijdens dit beeldvormend beraad wordt een procesvoorstel ontwikkeling cultuurvisie toegelicht. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde:
  - waar gaat het wel en waar gaat het niet over,
  - de financiële kaders,
  - wie erbij worden betrokken,
  - welke vragen voor cocreatie geschikt zijn,
  - een planning.


  *Tijdens de presentatie worden een stuk of zes vragen met behulp van de Mentimeter gesteld en wordt hierop doorgevraagd / wordt de dialoog aangegaan.


  U bent welkom om mee te praten. Zie bijgevoegd programma.