Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 2 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
F.J. Gerritsen
Toelichting

Beeldvormend Beraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19:30 – 21:00 uur


  Welke economie willen we in het Almelo van 2040?
  En welke ruimte is daarvoor nodig?
  Tijdens deze bijeenkomst hoort u hoe de concept economische ruimtelijke visie Almelo 2040 tot stand is gekomen en wat de visie inhoudt. Na een presentatie van 20 minuten is er gelegenheid voor vragen en vooral reacties.


  Vragen aan u zijn:
  - Herkent u zich in deze visie?
  - Bent u het eens met de voorgestelde koers en de daarbij behorende ruimteclaim?
  - Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet en wat zou dan volgens u anders kunnen?


  U bent welkom om mee te praten. Graag aanmelden uiterlijk maandag 1 april 2024 via raadsgriffie@almelo.nl. Schriftelijk reageren kan uiteraard ook door een mail te sturen naar raadsgriffie@almelo.nl. We vragen u om dat z.s.m. te doen, zodat de stad en de raad hiervan tijdig kennis van kunnen nemen.


  Planning vervolg:
  Oordeelsvormend beraad 16-4-2024
  Raadsvergadering (besluitvorming) 23-4-2024

 2. 1.1

  1. Bram Reiners, namens de inwoners van Aadorp, vertegenwoordigd door Dorpscoöperatie Aadorp, heeft zich aangemeld om in- en mee te spreken over arbeidsmigratie. Zie ook bijgevoegde beleidsnotitie
  2. Frank van Zomeren manager Havenbedrijf van Twente wil bijgevoegde vragen stellen. Hans Bouma adviseur Havenbedrijf van Twente en associatie Port of Twente.
 3. 2

  Tijd: 21:00 – 22:30 uur


  Op 29 september 2020 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie voor de ideale gemeente Almelo “Mijn Almelo, mijn omgeving” vastgesteld. Deze omgevingsvisie is mede opgesteld op basis van een uitgebreid participatietraject en heeft een planningstermijn tot 2040.


  Drie jaar na vaststelling is de Omgevingsvisie Almelo door actuele ontwikkelingen, zoals nieuwe beleidsvisie en majeure projecten, ingehaald en is de omgevingsvisie dringend toe aan een snelle actualisatie.


  Omgevingsvisie 1.1
  De eerste stap betreft het opstellen van een beknopte visie op hoofdlijnen (Omgevingsvisie 1.1) op basis van nieuw beleid en nieuwe projecten. Deze visie op hoofdlijnen geeft richting en duiding aan de ontwikkelmogelijkheden van Almelo en vervangt het hoofdstuk “Onze Visie” uit de huidige Omgevingsvisie. De externe participatie, verplicht conform de Omgevingswet, vindt plaats tijdens de ‘Maand van de Omgevingsvisie’ waarin de gemeente Almelo alle lopende ruimtelijke projecten presenteert aan inwoners en andere belanghebbenden. Hierna gaan we de visie op hoofdlijnen aanvullen met nadere uitwerkingen en programma’s en de Omgevingsvisie periodiek en in een permanent proces actualiseren.


  Tijdens deze bijeenkomst neemt dhr. Dubbeling, kwartiermaker van de aanstaande actualisatie van de Omgevingsvisie, u mee in de stand van zaken rondom actualisatie van de Omgevingsvisie en activiteiten in de Maand van de Omgevingsvisie.