Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 19 maart 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Sebastiaan Stöteler
Toelichting

Oordeelsvormend Beraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 2

  Onderwerpen deel 1:
  1. Participatiebeleid kerninstrumenten Omgevingswet
  2. Vaststellen bestemmingsplan Zeilkerweg 5 Bornerbroek
  3. Vaststellen bestemmingsplan Woningbouw Thorbeckelaan
  Portefeuillehouder: Wethouder Jan Martin van Rees

  Onderwerp deel 2:
  4. Verzoek toestemming gemeenteraad vaststelling gemeenschappelijke regeling OLCT
  5. Verzoek toestemming gemeenteraad wijziging Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland
  6. Verzoek toestemming gemeenteraad wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente
  7. Verzoek toestemming om de Gemeenschappelijke regeling GBTwente te wijzigen
  8. Verzoek toestemming wijziging Gemeenschappelijke regeling SamenTwente
  Portefeuillehouders**:**Wethouder van Mierlo, wethouder Maathuis en burgemeester Mirjam van ’t Veld

  Voorzitter: Sebastiaan Stöteler
 2. 2.A

  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is de gemeente Almelo verplicht om participatiebeleid te hebben. Daarom is hiervoor beleid uitgewerkt dat door de raad vastgesteld moet worden. Bij vaststelling van de Participatieverordening Almelo 2022 is aangegeven dat het beleid opgesteld wordt voor de kerninstrumenten van de Omgevingswet: omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma en omgevingsvergunning. Voorliggend beleid is een uitwerking van het destijds aangekondigde participatiebeleid.

 3. 3.B

  Er is verzocht om de tweede bedrijfswoning aan de Zeilkerweg 5 te Bornerbroek, behorend bij het agrarische bedrijf aan de Zeilkerweg 3, af te splitsen door deze aan te merken als plattelandswoning. Het geldende bestemmingsplan staat deze ontwikkeling niet toe. Hiervoor is het bestemmingsplan ‘Zeilkerweg 5 Bornerbroek’ opgesteld en deze heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 4. 4.C

  Aan de Thorbeckelaan, nabij de rotonde met de Aalderinkssingel, in Almelo staat een leegstaande basisschool. Daarnaast waren ter plaatse portiekflats aanwezig die inmiddels zijn gesloopt. Meer achter in het gebied (achter de voormalige portiekflats) is een locatie van het ROC van Twente aanwezig. Deze vestiging van het ROC gaat verhuizen naar de nieuwbouw bij de locatie aan de Wierdensestraat. Het voornemen is om in het gebied woningbouw te realiseren. Het geldende bestemmingsplan staat deze ontwikkeling niet toe. Hiervoor is het bestemmingsplan ‘Woningbouw Thorbeckelaan’ opgesteld en deze heeft gezamenlijk met het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid ter inzage gelegen. De beschikking hogere grenswaarden is definitief vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ontvangen. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 5. 5.D

  Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten de gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Doel van deze wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om de grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Dit heeft de gemeenteraad gedaan bij besluit van 7 november 2023 (R 2307938). Daarna moeten alle gemeenteraden toestemmen met het vaststellen van de gewijzigde regeling door het college. Op dit moment is stap 2 aan de orde: Voor de vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.

 6. 6.E

  Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten de gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Doel van deze wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om de grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Dit heeft de gemeenteraad gedaan bij besluit van 7 november 2023 (R 2307932). Daarna moeten alle gemeenteraden toestemmen met het vaststellen van de gewijzigde regeling door het college. Op dit moment is stap 2 aan de orde: Voor de vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland 2023 wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.

 7. 7.F

  Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten de gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Doel van deze wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om de grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Dit heeft de gemeenteraad gedaan bij besluit van 19 december 2023 (R 2307981). Daarna moeten alle gemeenteraden toestemmen met het vaststellen van de gewijzigde regeling door het college. Op dit moment is stap 2 aan de orde: Voor de vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.

 8. 8.G

  Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten de gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Doel van deze wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om de grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Dit heeft de gemeenteraad gedaan bij besluit van 26 september 2023 (R 2307858). Daarna moeten alle gemeenteraden toestemmen met het vaststellen van de gewijzigde regeling door het college. Op dit moment is stap 2 aan de orde: Voor de vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling GBTwente wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad

 9. 9.H

  Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten de gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Doel van deze wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om de grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Dit heeft de gemeenteraad gedaan bij besluit van 26 september 2023 R 2307859. Daarna moeten alle gemeenteraden toestemmen met het vaststellen van de gewijzigde regeling door het college. Op dit moment is stap 2 aan de orde: Voor de vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling SamenTwente wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.

 10. 10

  Voorzitter: Sebastiaan Stöteler
  1. Plan van Aanpak (voormalig) kloosterkerkhof Huize Alexandra
  2. Afschaffen abonnementstarief Wmo
  3. Schikking rechtszaak Prosyn - Het Weggeler
  4. Zienswijze Provinciaal beleid zon- en windenergie en stand van zaken RES-Twente
  5. Soortenmanagementplan Almelo
  6. Informatie over regionale nota bodembeheer
  7. Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) XL Businesspark 2
  8. Overlast roeken
  9. Raadsbrief Principeverzoek Ootmarsumsestraat 172-182
  Principebesluit tiny houses 't Maatveld