Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 10 mei 2022

19:15 - 21:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Y. Bijenhof
Toelichting

Beeldvormend
In een politiek beraad beeldvormend wil de raad met de stad een beeld over de geagendeerde onderwerpen vormen. Daarbij zijn geïnteresseerden en betrokkenen van harte welkom om inbreng te leveren vóór of tijdens dit politiek beraad beeldvormend. Deze inbreng nemen de raad en het college mee naar het politiek beraad oordeelsvormend. Als het onderwerp rijp is voor besluitvorming wordt het geagendeerd in de raadsvergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Tijd: 19:15 – 19:30 uur
  Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

  Burgers die willen inspreken, over een onderwerp dat niet op de agenda staat, kunnen zich hiervoor tot maandag 9 mei 15:00 uur aanmelden bij de raadsgriffie op 0546 – 541391 of via raadsgriffie@almelo.nl.

  Meer informatie over hoe spreekrecht werkt vindt u in de ‘Verordening op het spreekrecht 2014’, de ‘Verordening op het politiek beraad 2014’ en het ‘Reglement van Orde 2018’ via www.overheid.nl en ontvangt u tevens bij aanmelding.

  Voorzitter: mw. Yvonne Bijenhof

 2. Tijd: 19:30 – 21:00 uur

  Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Er is een bestuurlijk belang als een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Van een financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van een faillissement van de organisatie, of wanneer financiële problemen bij de organisatie kunnen worden verhaald bij de gemeente. De verbonden partijen vormen een verplichte paragaaf in de jaarlijkse begroting van de gemeente. Het omvat dan ten minste informatie over de omvang van het eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat aan het begin en het einde van het rapportagejaar (zie voor meer informatie de programmabegroting 2022).

  Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de kadernota governance, worden de jaarrekeningen en ontwerpbegrotingen van de verbonden partijen jaarlijks aan de gemeenteraad aangeboden en toegelicht. De samenwerkende rekenkamers (i.e. de rekenkamers van bijna alle gemeenten van de regio Twente) maken ieder jaar een quickscan over die verbonden partijen en sturen deze aan de raad.

  In dit beeldvormende beraad wordt door Dr. J.A.M. de Kruijf een inleiding gegeven op verbonden partijen en een toelichting gegeven op de quickscan en de betekenis voor Almelo. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag hoe de raad grip kan houden op de verbonden partijen. Dit ter voorbereiding op de besluitvorming over het eventueel indienen van zienswijzen op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen op 24 mei 2022 in de Raad.

  Voorzitter: mw. Yvonne Bijenhof

 3. Bijlagen