Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 13 december 2022

19:00 - 22:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
L. Kampman
Toelichting

Oordeelsvormend Beraad

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Tijd (uiterlijk): 19:30 – 20:30 uur
  Onderwerp:
  1. Vaststelling bestemmingsplan de Savornin Lohmanstraat
  2. Vaststelling bestemmingsplan Bleskolksingel
  Portefeuillehouder: Wethouder JM. Van Rees
  Voorzitter: dhr. L. Kampman

  1. Vaststelling bestemmingsplan de Savornin Lohmanstraat
  Er is verzocht om 8 grondgebonden woningen te realiseren aan de De Savornin Lohmanstraat in Almelo, ter plaatse van een braakliggend terrein waar voorheen een garagebedrijf was gevestigd.
  Het geldende bestemmingsplan staat deze ontwikkeling niet toe. Hiervoor is het bestemmingsplan ‘De Savornin Lohmanstraat’ opgesteld en deze heeft tegelijkertijd met de ontwerpbeschikking hogere grenswaarde geluid ter inzage gelegen. De beschikking hogere grenswaarden is definitief vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is één zienswijze ontvangen en heeft geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen door een regel op te nemen om maatregelen tegen trillingshinder verplicht te stellen.

  2. Vaststelling bestemmingsplan Bleskolksingel
  Het bedrijfsperceel aan de Bleskolksingel ter hoogte van de verbinding met de Burgemeester Schneiderssingel wordt verkocht. De bouw van een bedrijfspand op het perceel is op basis van het bestemmingsplan echter niet toegestaan. Om ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. Het college heeft besloten om het bestemmingsplan te herzien en de kosten daarvan ten laste te laten komen van de koper van het perceel. Het bestemmingsplan heeft in ontwerp ter inzage gelegen tot 18 oktober. Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Het bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

 2. Tijd (uiterlijk): 20:30 – 22:30 uur
  Onderwerpen:
  1. Slotrapportage 2022
  2. Aanvullend krediet Nieuwbouw Sportpark
  Portefeuillehouder: Wethouder JM. Van Rees
  Voorzitter: dhr. H. Zwerink

  1. Slotrapportage 2022
  Dit voorstel volgt woensdag 7 december

  2. Aanvullend krediet Nieuwbouw Sportpark
  Het in mei 2021 door de raad beschikbaar gestelde krediet voor de realisatie van het Sportpark blijkt vanwege de grote prijsstijgingen in de bouw, onvoldoende. Uit de aanbesteding kwam naar voren dat de winnende bieder ruim 5 miljoen euro meer vraagt dan in 2021 was begroot. Ook de overige onderdelen van het project (bijvoorbeeld aanleg buitenruimte) worden met de forse prijsstijgingen geconfronteerd.
  Omdat, mede vanwege de huidige staat van het complex en de zeer hoge energiekosten daarvan, stoppen met de plannen voor nieuwbouw in feite geen optie is, zijn in overleg met de winnende aanneemcombinatie (Van Norel cs.) ca. 1 mln. euro aan versoberingen gevonden en doorgevoerd, zonder dat de kern van het Programma van Eisen (PvE) wordt aangetast. Daarnaast is dan nog een aanvullend krediet van € 5.925.000,- nodig om de begroting sluitend te kunnen maken.
  Bijlage ter inzage bij de raadsgriffie.