Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 1 februari 2022

21:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Y. Bijenhof
Toelichting

Beeldvormend

Meepraten? Meld u aan
Meepraten bij dit politiek beraad beeldvormend kan als u zich vóór maandag 31 januari 2022 aanmeldt via raadsgriffie@almelo.nl. U ontvangt na uw aanmelding meer informatie over de opzet van dit politiek beraad en hoe u uw inbreng kunt leveren.

Reageren? Geef een schriftelijke reactie
Bij een politiek beraad beeldvormend kunt u ook reageren met een schriftelijke bijdrage op één of meerdere onderwerpen. Deze stuurt u aan raadsgriffie@almelo.nl. Uw bijdrage wordt gepubliceerd onder het agendapunt én bij de ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering. Wij vragen u om dit spoedig te doen, zodat de raad en de stad hiervan tijdig kennis kunnen nemen.

Corona-maatregelen
Dit politiek beraad vindt nog plaats zonder publiek. Meekijken en/of terugkijken kan via: https://www.almelo.nl/vergaderingen-live-volgen-terugkijken.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Tijd: 21:30 – 23:00 uur

  Samenvatting raadsvoorstel Strategisch beleidsplan sociaal domein
  Zeven jaar na de grootste hervormingsoperatie in het sociaal domein willen we nieuwe stappen zetten met betrekking tot het te voeren beleid. De in gang gezette ontwikkelingen op het gebied van preventie en de transformatie van maatwerk- naar algemene voorzieningen willen we voortzetten met onze samenwerkingspartners. Nadrukkelijk koersen we hierbij op een meer integrale benadering van oplossingen voor sociale problemen waarbij we ook inzetten op bijvoorbeeld de verbinding tussen het fysiek en sociaal domein. Positieve gezondheid en normaliseren staan centraal in het nieuwe strategisch beleidsplan. Uitgangspunt is dat ook op de lange termijn een toereikend en kwalitatief
  goed aanbod van voorzieningen voor kwetsbare inwoners kan worden geboden maar ook dat inwoners, met en zonder beperkingen, zo veel mogelijk gebruik kunnen maken van de reguliere en algemene voorzieningen die onze gemeente kent (inclusie).

  Samenvatting raadsvoorstel Regiovisie Jeugd Twente
  Op grond van de VNG resolutie van juni 2020 met betrekking tot de invulling van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) moeten gemeenten en relevante betrokkenen een regiovisie voor Jeugdhulp opstellen. Met de Regiovisie Jeugdhulp Twente voldoen de 14 Twentse gemeenten aan de afspraken die hierover landelijk zijn gemaakt. De Regiovisie Jeugdhulp Twente geeft duidelijkheid over de samenwerking tussen deze gemeenten op het gebied van de jeugdhulp. Nadat de 14 gemeenteraden hebben ingestemd met de Regiovisie wordt een regionale samenwerkingsagenda opgesteld en uitgevoerd.

  U kunt meepraten bij dit politiek beraad als u zich voor maandag 31 januari aanmeldt via raadsgriffie@almelo.nl. Zie voor meer informatie onderaan de agenda.

  Voorzitter: Y. Bijenhof