Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 17 oktober 2023

19:30 - 20:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
A.J. Gerritsen
Toelichting

Extra raadsvergadering t.b.v.:


1. Vaststellen verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Almelo 2023-2024


2. Jaarverantwoording 2022 na accountantscontrole

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:28 - 00:03:30 - Uğur U. Çete
  00:03:32 - 00:03:33 - Marike M.J.C. van Doorn
  00:03:38 - 00:03:45 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:03:45 - 00:03:46 - Nynke N.J. Veurink
  00:03:46 - 00:07:05 - Arjen A.J. Gerritsen
 2. 2

  00:04:31 - 00:07:05 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:07:05 - 00:07:20 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:07:20 - 00:08:04 - Arjen A.J. Gerritsen
 3. 3

  Aangenomen
  Portefeuillehouder: Presidium
  Met ingang van 1 november 2023 zal de heer A. Gerritsen afscheid nemen als burgemeester van de gemeente Almelo. De procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester is geregeld in de Gemeentewet. De gemeenteraad heeft een belangrijke rol in de procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester. De eerste stap in deze procedure is het instellen van een vertrouwenscommissie en in een verordening de samenstelling, taken en werkwijze van de vertrouwenscommissie vast te leggen.

  00:07:51 - 00:08:04 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:08:10 - 00:08:12 - Uğur U. Çete
  00:08:12 - 00:08:22 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:08:22 - 00:12:51 - Uğur U. Çete
  00:12:51 - 00:12:56 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:12:57 - 00:13:07 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:13:07 - 00:13:16 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:13:16 - 00:13:24 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:13:33 - 00:13:55 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:13:55 - 00:14:09 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:14:19 - 00:17:15 - Israa A. Abdullatif
  00:17:16 - 00:17:50 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:18:03 - 00:18:35 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:18:39 - 00:19:53 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:20:08 - 00:20:38 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:20:41 - 00:20:43 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:20:43 - 00:20:58 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:20:58 - 00:21:22 - Uğur U. Çete
  00:21:24 - 00:21:35 - Israa A. Abdullatif
  00:21:38 - 00:21:45 - Jorien H.J. Geerdink
  00:21:45 - 00:22:27 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:22:28 - 00:23:32 - Arjen A.J. Gerritsen
 4. 4

  Aangenomen
  Portefeuillehouder: Wethouder Maathuis
  Uw raad heeft op 27 juni 2023 de jaarverantwoording 2023 goedgekeurd onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring. De accountant heeft haar controlewerkzaamheden uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een goedkeurende verklaring omtrent getrouwheid, maar een verklaring met beperking voor rechtmatigheid. De controle heeft niet geleid tot een aanpassing van het jaarrekeningsaldo 2022 van 26,6 miljoen voordelig. Wel zijn er naar aanleiding van de accountantscontrole een aantal tekstuele aanpassingen en een aanpassing in de presentatie van de cijfers doorgevoerd. De tekstuele aanpassingen hebben met name betrekking op het opnemen van een nieuw overzicht WNT, een aangepaste SISA verantwoording en een verschuiving in de balans tussen de post materiele vaste activa en de post voorraden.

  00:23:14 - 00:23:32 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:23:41 - 00:24:06 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:24:08 - 00:24:10 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:24:10 - 00:24:13 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  00:24:24 - 00:24:43 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:24:43 - 00:24:56 - Henk H. Huisman
  00:24:56 - 00:24:58 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:24:58 - 00:25:20 - Elise E.I. Klaasen
  00:25:20 - 00:25:21 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:25:22 - 00:25:31 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:25:35 - 00:26:24 - Arjen A.J. Gerritsen
 5. 97
  Voorgenomen moties en amendementen