Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 24 januari 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
A.J. Gerritsen
Toelichting

Spreekrecht inwoners:
Inwoners die willen inspreken bij één van deze agendapunten kunnen zich hiervoor tot uiterlijk maandag 23 januari 15.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie op 0546-541391 of via raadsgriffie@almelo.nl


Meer informatie over het spreekrecht vindt u op de website van de Gemeente Almelo onder de link https://www.almelo.nl/uw-invloed-de-gemeenteraad of in de informatiefolder over spreekrecht bij de Publieksbalie.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:42 - 00:04:46 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:05:10 - 00:05:17 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:05:32 - 00:05:38 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:06:33 - 00:09:39 - Arjen A.J. Gerritsen
 2. 2

  - besluitrijpheid raadsvoorstellen
  - insprekers
    Er hebben zich geen insprekers gemeld
  - indienen moties als agendapunt
  - bespreekpunten
  - stemverklaringen bij hamerstukken
  - hamerstukken
  - nomineren voor de raadmeter

  00:08:04 - 00:09:39 - Arjen A.J. Gerritsen
 3. 3

  - Besluitenlijst raadsvergadering 29 november 202
  - Besluitenlijst raadsvergadering 20 december 2022

  00:08:58 - 00:09:39 - Arjen A.J. Gerritsen
 4. 4

  - Ingekomen raadsbrieven vanuit B&W
  - Ingekomen stukken aan de gemeenteraad

  00:09:30 - 00:09:39 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:09:39 - 00:09:57 - Harry H.G. de Olde
  00:09:57 - 00:10:03 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:10:03 - 00:10:24 - Bert A.G.P. Hümmels
 5. 4.2

  00:10:59 - 00:11:09 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:11:22 - 00:11:58 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:11:58 - 00:12:06 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:12:06 - 00:13:01 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:13:01 - 00:13:32 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:13:32 - 00:14:04 - Louis J.L.R. Kampman
  00:14:04 - 00:14:25 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:14:26 - 00:14:48 - Israa A. Abdullatif
  00:14:49 - 00:15:00 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:15:00 - 00:15:22 - Israa A. Abdullatif
  00:15:22 - 00:15:41 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:15:41 - 00:16:30 - Israa A. Abdullatif
  00:16:30 - 00:16:33 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:16:33 - 00:16:59 - Elise E.I. Klaasen
  00:17:00 - 00:17:14 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:17:14 - 00:17:39 - Uğur U. Çete
  00:17:39 - 00:19:08 - Arjen A.J. Gerritsen
 6. 5

  Er zijn geen mondelinge vragen ontvangen voor het vragenhalfuur.

 7. 6

  Vastgesteld
  Portefeuillehouder: Burgemeester Gerritsen


  De Omgevingsdienst Twente geeft de gemeenteraad op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op een voorgestelde begrotingswijziging 2023 voor de Omgevingsdienst Twente, die leidt tot een wijziging van de bijdrage van de deelnemers. De vaststelling van de begrotingswijziging 2023-01 is, in opdracht van het dagelijks bestuur en in afstemming met het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Twente gepland voor 24 februari 2023. De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023-01 van de Omgevingsdienst Twente.

 8. 7

  Vastgesteld
  Portefeuillehouder: Wethouder J.M. van Rees


  Het Rijksvastgoedbedrijf wil de huidige rechtbank aan de Egbert Gorterstraat 5 verplaatsen naar het naastgelegen perceel, direct tegenover het treinstation van Almelo. Hiervoor zal nieuwbouw worden gepleegd. Hiervoor is het bestemmingsplan Rechtbank Almelo opgesteld en heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Rechtbank Almelo ongewijzigd vast te stellen.

 9. 8

  Portefeuillehouder: Wethouder J.M. van Rees


  De door de raad vastgestelde “woningbouwplanning en programmering 2017 t/m 2026” is geactualiseerd. Het uitgangspunt bouwen voor de lokale behoefte is door de Regionale Woonagenda Twente nu aangevuld met een bovenlokale opgave. Almelo gaat uit van een bijdrage aan deze opgave met 2.200 woningen. Met de Nationale Woon- en Bouwagenda stimuleert het rijk provincies, gemeenten en ontwikkelaars om 900.000 woningen te bouwen tot en met 2030. Het voorliggende woningbouwprogramma 2021 t/m 2030 plant een gemiddelde uitbreiding van de woningvoorraad van ca. 380 woningen per jaar. Hiermee geven we invulling aan de Woonvisie Almelo 2020-2030 en de Regionale Woonagenda Twente. De raad heeft de woningbouwplanning en -programmering 2021 t/m 2030 vastgesteld.

  00:18:58 - 00:19:08 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:19:26 - 00:22:19 - Dorien D.C. Wind
  00:22:19 - 00:22:25 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:22:40 - 00:22:50 - Elise E.I. Klaasen
  00:22:50 - 00:22:55 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:22:55 - 00:24:04 - Elise E.I. Klaasen
  00:24:04 - 00:24:34 - Uğur U. Çete
  00:24:34 - 00:24:42 - Elise E.I. Klaasen
  00:24:42 - 00:25:01 - Willem W.J. Loupattij
  00:25:01 - 00:25:27 - Elise E.I. Klaasen
  00:25:27 - 00:25:54 - Willem W.J. Loupattij
  00:25:54 - 00:26:22 - Elise E.I. Klaasen
  00:26:22 - 00:27:08 - Dorien D.C. Wind
  00:27:08 - 00:27:36 - Elise E.I. Klaasen
  00:27:36 - 00:27:43 - Dorien D.C. Wind
  00:27:43 - 00:28:23 - Elise E.I. Klaasen
  00:28:23 - 00:28:37 - Dorien D.C. Wind
  00:28:37 - 00:28:51 - Elise E.I. Klaasen
  00:28:51 - 00:29:15 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:29:15 - 00:30:29 - Elise E.I. Klaasen
  00:30:30 - 00:30:37 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:30:52 - 00:34:23 - Hans J. Buitenweg
  00:34:23 - 00:34:30 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:34:49 - 00:36:53 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:36:56 - 00:37:04 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:37:04 - 00:37:05 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:37:05 - 00:37:23 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:37:24 - 00:37:37 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:37:42 - 00:37:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:37:58 - 00:38:44 - Louis J.L.R. Kampman
  00:38:44 - 00:39:05 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:39:08 - 00:41:40 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:41:40 - 00:41:57 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:41:57 - 00:42:24 - Hans J. Buitenweg
  00:42:24 - 00:43:17 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:43:17 - 00:43:34 - Hans J. Buitenweg
  00:43:34 - 00:43:39 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:43:39 - 00:44:15 - Hans J. Buitenweg
  00:44:16 - 00:44:51 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:44:51 - 00:44:53 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:44:55 - 00:46:00 - Max M.A.X. Christen
  00:46:00 - 00:46:06 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:46:06 - 00:46:12 - Max M.A.X. Christen
  00:46:14 - 00:47:12 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:47:12 - 00:47:13 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:47:13 - 00:47:52 - Max M.A.X. Christen
  00:47:53 - 00:47:56 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:47:56 - 00:48:08 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:48:09 - 00:48:12 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:48:12 - 00:48:13 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:48:17 - 00:48:59 - Hans H. Teunis
  00:49:00 - 00:49:51 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:49:52 - 00:50:03 - Hans H. Teunis
  00:50:06 - 00:50:26 - Elise E.I. Klaasen
  00:50:26 - 00:51:33 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:51:33 - 00:51:44 - Elise E.I. Klaasen
  00:51:45 - 00:52:04 - Elise E.I. Klaasen
  00:52:05 - 00:52:08 - Elise E.I. Klaasen
  00:52:08 - 00:52:26 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:52:27 - 00:52:39 - Dorien D.C. Wind
  00:52:40 - 00:52:52 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:52:54 - 00:55:35 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:55:35 - 00:55:42 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:55:54 - 00:59:04 - Hans H. Teunis
  00:59:04 - 00:59:42 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:59:42 - 00:59:59 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:59:59 - 01:00:46 - Hans H. Teunis
  01:00:46 - 01:00:47 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:00:47 - 01:01:03 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:01:03 - 01:01:34 - Hans H. Teunis
  01:01:34 - 01:02:28 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:02:41 - 01:03:28 - Jan Martin van Rees
  01:03:28 - 01:03:37 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:03:37 - 01:04:00 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:04:00 - 01:04:09 - Bert A.G.P. Hümmels
  01:04:09 - 01:04:36 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:04:36 - 01:04:51 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:04:51 - 01:08:02 - Jan Martin van Rees
  01:08:02 - 01:08:14 - Hans J. Buitenweg
  01:08:14 - 01:08:36 - Jan Martin van Rees
  01:08:36 - 01:08:40 - Hans J. Buitenweg
  01:08:40 - 01:10:25 - Jan Martin van Rees
  01:10:27 - 01:10:49 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:10:49 - 01:11:23 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:11:23 - 01:11:36 - Bert A.G.P. Hümmels
  01:11:36 - 01:11:37 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:11:39 - 01:11:57 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:11:57 - 01:12:01 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:12:01 - 01:12:16 - Willem W.J. Loupattij
  01:12:16 - 01:12:18 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:12:18 - 01:12:36 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:12:36 - 01:12:40 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:13:00 - 01:13:20 - Arjen A.J. Gerritsen
 10. 97
  Voorgenomen moties en amendementen
 11. 98
  Sluiting