Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 2

dinsdag 16 april 2024

20:00 - 21:30
Locatie

1.01 Ambt Almelo

Voorzitter
D. Wind
Toelichting

Oordeelsvormend beraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    Aansluitend – (uiterlijk) 21:30 uur
    Portefeuillehouder: Wethouder G.J. Overmeen-Bakhuis
    Voorzitter: Dorien Wind    De Rekenkamer Almelo (RKA) onderzoekt of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld goed is besteed. Zo helpt de rekenkamer de gemeenteraad bij het controleren van het college van burgemeester en wethouders. De RKA onderzocht eind 2023 de grote opgaven binnen de energietransitie in de gemeente Almelo. TwynstraGudde voerde dit onderzoek in opdracht van de RKA uit. Centraal stond of het beleid van de gemeente Almelo voldoende richting biedt voor een effectief uitvoeringsprogramma van de Energietransitie. Daarbij is gekeken naar de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma en of de gemeente voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten van betaalbaarheid voor inwoners. Op basis van het onderzoeksrapport formuleerde de RKA conclusies en aanbevelingen voor de gemeenteraad en het college. De RKA stelt de gemeenteraad voor om de conclusies vast te stellen en de aanbevelingen over te nemen zodat het college deze tot uitvoering kan brengen.