Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 29 september 2020

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
A.J. Gerritsen
Toelichting

De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal.


Spreekrecht burgers: In verband met de landelijke richtlijnen rondom het coronavirus vindt de raadsvergadering plaats zonder publiek. Inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich uiterlijk maandag 28 september 15:00 uur hiervoor aanmelden bij de griffie, via raadsgriffie@almelo.nl of 0546 541 391.
Het spreekrecht vindt plaats in de vorm van een digitale schriftelijke bijdrage.


Voor meer informatie en voor het (live) volgen of terugkijken van de raadsvergadering gaat u naar www.almelo.nl/gemeenteraad.


De hygiëne maatregelen worden in voorbereiding naar en tijdens de vergadering in acht genomen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.

 2. 1
  Opening en mededelingen
 3. 2

 4. 3

  Conform Reglement van Orde (artikel 19 lid 3) dienen raadsleden opmerkingen over de notulen voorafgaand te melden bij de griffier.

 5. 4

 6. 4.2
  aan de gemeenteraad
 7. 6

  Portefeuillehouder: A. Langius


  De gemeente Almelo participeert met nog 13 gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Regio Twente. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de structurele begrotingsuitbreidingen van de Regio Twente betreffende OZJT/Samen14 en Veilig Thuis Twente (VTT). Deze zienswijze wordt door het Algemeen Bestuur van de GR betrokken bij de besluitvorming dat op 28 oktober 2020 plaatsvindt.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Democraten.Nu (1), GroenLinks (1), LAS (4), Lijst Çete (1), PvA (1), PvdA (2), PVV (2), SP (2), VVD (6), ChristenUnie (2), Forum voor Rechts (1), Fractie Weinreder (1)
  tegen
  GroenLinks (1), Leefbaar Almelo (1)
 8. 6.1

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Democraten.Nu (1), GroenLinks (1), LAS (4), Lijst Çete (1), PvA (1), PvdA (2), PVV (2), SP (2), VVD (6), ChristenUnie (2), Forum voor Rechts (1), Fractie Weinreder (1)
  tegen
  GroenLinks (1), Leefbaar Almelo (1)
 9. 7

  In het raadsvoorstel zat in dictumpunt 5 een technische omissie. Dit raadsvoorstel is ingetrokken. Er is een nieuw raadsvoorstel geplaatst met de juiste tekst van dictumpunt 5.


  Portefeuillehouder: E.J.F.M. van Mierlo


  De Omgevingsvisie vervangt het sterk verouderde Structuurplan. Met de Omgevingsvisie heeft de gemeente Almelo weer een actueel, strategisch en eigentijds plan voor de leefomgeving van Almelo voor de komende vijftien tot twintig jaar.
  Met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, e.a. is veel gesproken over veel verschillende thema’s zoals wonen, zorg, veiligheid, mobiliteit, cultuur, economie, duurzaamheid en leefbaarheid. Daardoor is het een beleidsvisie geworden niet alleen van het bestuur, maar van inwoners, samenleving en bestuur.
  De concept Omgevingsvisie is op 23 juni 2020 in een politiek besproken en heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding daarvan zijn er aanpassingen doorgevoerd.
  Het college heeft de definitieve Omgevingsvisie “Mijn Almelo, Onze Omgeving’ vastgesteld en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.


  De representatieve omgevingsvisie is sinds vrijdag 18 september 2020 beschikbaar.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), Democraten.Nu (1), GroenLinks (2), LAS (4), Leefbaar Almelo (1), Lijst Çete (1), PvA (1), PvdA (2), PVV (2), SP (2), VVD (6), ChristenUnie (2), Forum voor Rechts (1), Fractie Weinreder (1)
 10. 8

  Stemuitslag

  voor 44%
  tegen 56%
  voor
  D66 (2), GroenLinks (2), Leefbaar Almelo (1), Lijst Çete (1), PvA (1), PvdA (2), SP (2), ChristenUnie (2), Fractie Weinreder (1)
  tegen
  CDA (5), Democraten.Nu (1), LAS (4), PVV (2), VVD (5), Forum voor Rechts (1)
 11. 98
  Sluiting
 12. 100