Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M1 VVD PVV - Motie onschuldpresumptie in beleidsregels APV

ID
129
Datum
30-11-2022
Agendapunt
Raad 2022 (6. 1e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Almelo)
dinsdag 29 november 19:00 tot 23:00
Raadzaal
Titel
M1 VVD PVV - Motie onschuldpresumptie in beleidsregels APV
Status
Afgehandeld zie bijlage
Indieners
  • PVV
  • VVD
Portefeuillehouder
Gerritsen
Toelichting
Verzoekt de burgemeester en het college; - Bij het opstellen, vaststellen, wijzigen en toepassen van beleidsregels op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, uitdrukkelijk rekening te houden met de genoemde onschuldpresumptie.
Stand van zaken
Afgehandeld, zie bijlage.
Datum afdoening
7-8-2023
Bijlage(s)