Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Samen voor een inclusieve arbeidsmarkt

ID

86

Datum

23-3-2021

Agendapunt
Raad 2021 (12.2. M9 PvdA LA CDA VVD LAS - Samen voor een inclusieve arbeidsmarkt)
dinsdag 23 maart 21:00 tot 23:00
Raadzaal
Titel

Samen voor een inclusieve arbeidsmarkt

Status

Afgehandeld zie bijlage

Indieners
 • CDA
 • LAS
 • Leefbaar Almelo
 • PvdA
 • VVD
Portefeuillehouder

Maathuis

Toelichting

Verzoekt het college;

 1. Om de raad jaarlijks te informeren over de voortgang van de lokale uitvoering m.b.t. de
  inclusieve arbeidsmarkt. Met daarin in ieder geval een uitwerking van onderstaande punten:
 • Welke ondersteuning is geboden en door wie (organisatie) om mensen, ook mensen
  met een arbeidsbeperking, naar een passende werkplek te begeleiden en wat de
  resultaten zijn van deze ondersteuning.
 • Een overzicht van de ingezette instrumenten (aantallen) en het resultaat ervan.
 • Het aantal beschutte werkplekken dat voor de gemeente Almelo is gerealiseerd door de (NUO)
 1. In het eerste kwartaal van 2024 een onafhankelijk bureau de opdracht te geven om de inzet van de NUO t.b.v. de inclusieve arbeidsmarkt te evalueren en de raad te consulteren in onderstaande punten.
 • De onderzoeksopdracht vooraf aan de raad te verstrekken.
 • De raad via een politiek beraad in de gelegenheid te stellen om aanvullende punten te formuleren in de onderzoeksopdracht.
 • De uitkomst van het onderzoek in een politiek beraad te bespreken met de raad.
 • Eventuele verbeterpunt op basis van het onderzoek in een raadsvoorstel aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.
Stand van zaken
Datum afdoening

6-9-2022

Bijlage(s)