Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 2

dinsdag 13 september 2022

19:00 - 20:00

Locatie
2. Stad Almelo
Voorzitter
S. Stöteler
Toelichting

19:00 - 20:00 uur: Input nieuwe Agenda voor Twente (Stad&Ambt)
19:00 - 20:00 uur: Oplossingen gezocht voor lokale gevolgen van stijgende energieprijzen en inflatie (raadzaal)
20:00 - 22:00 uur: Ideeënmarkt (foyer en raadzaal)

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. Tijd: 19:00 – 20:00 uur
    Locatie: Stad&Ambt

    Twente Board werkt aan een nieuwe investeringsagenda voor Twente voor de periode 2023 – 2027. Dat doet Twente Board niet alleen. Op 14 juni 2022 ontving de gemeenteraad ter bespreking de concept ‘Uitgangspunten Agenda voor Twente 2023 – 2027’ (bijlage 1 van bijgevoegde raadsbrief). Deze conceptversie is vastgesteld in de Twente Board vergadering van 9 juni 2022 en dient als startmoment voor de besprekingen in de gemeenten met de achterban.

    Tijdens dit beeldvormende beraad kunt u in gesprek met raadsleden over de concept uitgangspunten. De gemeente kan eventuele zienswijzen die uit het beraad voortvloeien uiterlijk 15 september 2022 indienen. Op 29 september ligt de uitgewerkte investeringsagenda ter besluitvorming voor bij Twente Board.

    Voorzitter: dhr. Sebastiaan Stöteler