Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 2

dinsdag 2 juli 2019

19:30 - 23:00
Locatie

Stad&Ambt

Voorzitter
J. Wiertz
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. A

  Beeldvormend
  19:30 – 20:30 uur
  Stad&Ambt


  Hoe ziet Almelo er in de toekomst uit? De gemeente gaat dit vastleggen in de omgevingsvisie. De omgevingsvisie komt participatief tot stand.
  Voorafgaand aan deze visie heeft het schoolgebouw De Heemde aan de H.R. Holstlaan als pilot gediend. De raad wordt over de leerpunten en andere opbrengsten van deze pilot geïnformeerd.
  Tijdens het politiek beraad wordt besproken hoe de stad wordt betrokken bij het opstellen van de omgevingsvisie.


  Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder en kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.


  Voorzitter: Dhr. Wiertz

 2. B

  Beeldvormend
  20:30 – 22:00 uur
  Stad&Ambt


  Op verzoek van de VVD en de LAS fractie wordt in dit politiek beraad gesproken over de mogelijke behoefte van Winkelcentrum De Gors voor toevoeging van een supermarkt. Dit in verband met de leefbaarheid van de wijk Windmolenbroek.


  Hiervoor zou een ingreep in de groenzone (1/8e deel) onvermijdbaar zijn. Volgens de fracties kan door een goede inpassing en compenserende maatregelen het nadelige effect hiervan tot een minimum worden beperkt en past de uitbreiding in het detailhandelbeleid. Het voorliggende idee is om de grondopbrengsten van ca. 1.500 m2 verharding en groen te besteden voor de benodigde infrastructurele werken en groencompensatie ter plaatse of elders in de stad.


  Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.


  Voorzitter: Dhr. De Vries

 3. C

  Oordeelsvormend
  22:00-23:00 uur
  Stad&Ambt


  De financiële verordening van de gemeente Almelo geeft aan dat het college eens per vier jaar aan de raad een meerjarenplan openbare ruimte aanbiedt. Dit meerjarenplan geeft een doorkijk van levensduur verlengende maatregelen en vervanging. Dit is inclusief de financiële onderbouwing van kosten van openbaar groen, wegen, openbare verlichting, kunstwerken en straatmeubilair. Dit meerjarenplan openbare ruimte wordt de Nota Kapitaalgoederen genoemd. De raad bespreekt de nota in dit politiek beraad, in voorbereiding op besluitvorming van de nota in de raadsvergadering van dinsdag 9 juli.


  Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.


  Voorzitter: Dhr. De Vries