Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M20B CDA D66 - Lichtvervuiling

ID

125

Datum

14-11-2022

Agendapunt
Raad 2022 (E.4. Ingediende moties)
donderdag 10 november 9:00 tot 19:00
Raadzaal
Titel

M20B CDA D66 - Lichtvervuiling

Status

In behandeling

Indieners
  • CDA
  • D66
Portefeuillehouder

v. Rees

Toelichting

Verzoekt het college:

  1. Kritisch naar het eigen nachtelijk lichtgebruik te kijken en in de verlichting ’s nachts uit te schakelen, c.q. te verminderen tot 50% in de eigen gebouwen.
  2. Ondernemers, instelling en inwoners op te roepen door middel van een
    bewustwordingscampagne het lichtverbruik te verminderen of zelfs uit te schakelen in de nacht.
  3. Aan nieuwe bedrijven en of bij de afgifte van nieuwe vergunningen te vragen een verlichtingsplan te maken c.q. dit mee te nemen als idee in het uit te werken voorstel voor het lichtplan.
  4. In beeld te brengen hoe lichtvervuiling in Almelo terug gedrongen kan worden en of een lichtplan daarbij ondersteuning kan geven.
  5. Om voor de perspectiefnota 2023 dit met de raad te delen.
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)