Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rekenkamer

Jaardocument 2022/2023 Rekenkamercommissie Almelo

ID

49

Type

Jaarverslag en Jaarplan

Titel

Jaardocument 2022/2023 Rekenkamercommissie Almelo

Omschrijving

Met genoegen bieden wij hierbij ons Jaardocument aan over 2022/2023. Het is de eerste keer dat wij dit doen middels een gecombineerd jaarverslag en jaarplan; dit gezien de grote overlap tussen beide stukken. In het jaardocument vindt u een toelichting op de overgang vanuit het jaar 2022 en de onderwerpselectie voor 2023.
We blikken terug op de uitgevoerde en lopende onderzoeken in 2022 (in afrondende fase).
Verder bevat dit jaardocument het onderzoeksprogramma voor het komende jaar. Waarbij de Rekenkamer Almelo naast haar lokale activiteiten en onderzoeken, de regie houdende rol speelt in het regionale onderzoek van de Samenwerkende Twentse Rekenkamers.
Naast de lopende en geplande onderzoeken komt in het Jaardocument de transitie van Rekenkamercommissie naar Rekenkamer aan bod, vanwege de wetwijziging ingegaan per 1 januari 2023.

https://vimeo.com/789021627.

Datum

18-1-2023

Bijlage(s)