Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M9 VVD LAS LA PVA CDA D66 - Mogelijkheden collectief en groepsgewijs aanbod bij veelvoorkomende problemen

ID
119
Datum
14-11-2022
Agendapunt
Raad 2022 (E.4. Ingediende moties)
donderdag 10 november 9:00 tot 19:00
Raadzaal
Titel
M9 VVD LAS LA PVA CDA D66 - Mogelijkheden collectief en groepsgewijs aanbod bij veelvoorkomende problemen
Status
Afgehandeld zie bijlage
Indieners
  • CDA
  • D66
  • LAS
  • Leefbaar Almelo
  • Partij Vrij Almelo
  • VVD
Portefeuillehouder
Overmeen-Bakhuis
Toelichting
Verzoekt het college: - Te inventariseren welke ondersteuningsprogramma’s, zoals Kansrijke start, breder ingezet zouden kunnen worden dan enkel voor kwetsbare inwoners vanuit sociaal-economische omstandigheden; - Te inventariseren welke problematieken/zorgproducten zich lenen voor een collectief en of groepsgewijs aanbod in het kader van preventie; - Te onderzoeken welke besparing hiermee mogelijk is.
Stand van zaken
afgehandeld zie bijlage
Datum afdoening
15-4-2024
Bijlage(s)