Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M19 CDA D66 PvdA LAS AC - Indicatoren mbt de inclusieve arbeidsmarkt aanscherpen

ID
124
Datum
14-11-2022
Agendapunt
Raad 2022 (E.4. Ingediende moties)
donderdag 10 november 9:00 tot 19:00
Raadzaal
Titel
M19 CDA D66 PvdA LAS AC - Indicatoren mbt de inclusieve arbeidsmarkt aanscherpen
Status
Afgehandeld zie bijlage
Indieners
  • Almelo Centraal
  • CDA
  • D66
  • LAS
  • PvdA
Portefeuillehouder
v. Mierlo
Toelichting
Verzoekt het college: - Bij de totstandkoming van het Actieplan beleid (de aangekondigde uitwerking van het strategisch Beleidsplan Sociaal Domein) expliciet aandacht te hebben voor de inclusieve arbeidsmarkt en ook de inzet van loonkostensubsidies; - Hierbij aandacht te hebben voor de klantreis van bijstandscliƫnten, de samenwerkingsafspraken met Ontplooj, de rol van het Werkplein in de arbeidsmarktoeleiding van mensen met een arbeidshandicap, de groep statushouders en de leven lang ontwikkelbudgetten (LLO); - Ook nog in 2022 een extra inspanning te plegen om mensen met een arbeidshandicap via loonkostensubsidie te begeleiden naar werk; - En vanaf 2023 een jaarlijkse taakstelling op te nemen, die concreet te meten is;
Stand van zaken
afgehandeld zie bijlage
Datum afdoening
15-4-2024
Bijlage(s)