Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M1 PvdA - Wonen en Zorg voor 65-plussers

ID
115
Datum
14-11-2022
Agendapunt
Raad 2022 (E.4. Ingediende moties)
donderdag 10 november 9:00 tot 19:00
Raadzaal
Titel
M1 PvdA - Wonen en Zorg voor 65-plussers
Status
Afgehandeld zie bijlage
Indieners
  • PvdA
Portefeuillehouder
v. Rees
Toelichting
Verzoekt het college - Zorg te dragen voor een groter en meer divers levensloopbestendige woningvoorraad, huur en koop, ook voor minder draagkrachtigen, in een levensloopbestendige leefomgeving - Beleid te maken gericht op het ontwikkelen van nieuwe vormen van woon-zorg voorzieningen, daarbij de woonwensen en ideeën van ouderen centraal stellend. - De resultaten en aanbevelingen uit het Manifest Wonen en Zorg en het Topfitrapport nadrukkelijk te laten meewegen in de verdere beleidsontwikkeling en besluitvorming. - De visie en het beleid op “wonen en zorg in Almelo”, overeenkomstig het gestelde in het strategisch beleidsplan Sociaal Domein, nader uit te werken.
Stand van zaken
afgehandeld zie bijlage
Datum afdoening
15-4-2024
Bijlage(s)