Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Geboortebos

ID

32

Datum

7-11-2019

Agendapunt
Raad 2019 (A. Programmabegroting 2020)
donderdag 7 november 9:00 tot 21:00
Raadzaal
Titel

Geboortebos

Status

Afgehandeld zie bijlage

Indieners
  • CU
  • Groenlinks
  • Leefbaar Almelo
  • Lijst Çete
  • PvdA
  • SP
Portefeuillehouder

v. Rees

Toelichting

Verzoekt het college om:

  • Een plek te zoeken waar dit bos aangelegd kan worden.
  • De vorm en inhoud van het geboortebos nader uit te werken en binnen een
    termijn van 4 maanden met een voorstel te komen
Stand van zaken

Toezegging in de raad van 11-11-2021:
Er zal een vervolg worden gegeven aan de motie over het geboortebos, waarbij het herdenkingsbos zal worden meegenomen.

Datum afdoening

7-6-2022

Bijlage(s)